Kaip padidinti Parlamento nario salygas, Europos Parlamentas. Rinkimų tvarka

Aktas dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise paskutinį kartą pakeistas m. Šiuo atveju manau, kad Seimo nario alga nėra adekvati sprendimų, kuriuos jis priima visos šalies mastu, svoriui. Statute taip pat numatyta, kad Seimo nario darbas, taip pat išlaidos, susijusios su parlamentine veikla, atlyginami iš valstybės biudžeto. Pagal tą sprendimą valstybės narės gali numatyti surengti išankstinį balsavimą, balsavimą paštu, taip pat elektroninį ir internetinį balsavimą.

Seimo nariams kas mėnesį skiriama 0,8 vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio suma išlaidoms, susijusioms su parlamentine veikla: biuro, kompiuterinės technikos nuomai, ryšio paslaugoms, transporto išlaidoms, automobilio eksploatacijai, suvenyrams, viešosios informacijos rengėjų paslaugoms ir panašiai.

Atverti faktų suvestinę pdf formatu Europos Parlamento rinkimų tvarka nustatyta ir ES teisės aktuose, kuriuose nustatomos visoms valstybėms narėms bendros taisyklės, ir specialiose nacionalinėse nuostatose, kurios kiekvienoje valstybėje narėje yra skirtingos. Bendrose taisyklėse išdėstytas proporcingo atstovavimo principas, rinkimų slenksčių taisyklės ir tam tikri nesuderinamumo su Europos Parlamento nario įgaliojimais atvejai. Daugelis kitų svarbių klausimų, kaip antai taikoma konkreti rinkimų sistema ar rinkimų apygardų skaičius, apibrėžta nacionaliniuose įstatymuose. Aktas dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise paskutinį kartą pakeistas m. Bendros taisyklės A.

Kitose Baltijos šalyse — Latvijoje ir Estijoje — parlamentarai taip pat gauna įvairius priedus prie algų, aukštesnes pareigas einantys parlamento nariai uždirba daugiau. Vis dėlto daugiausia iš trijų Baltijos šalių uždirba Estijos parlamento nariai — 4 ,15 euro neatskaičius mokesčių, arba 3 ,42 euro į rankas.

Latvijos parlamentaro alga yra panaši į Lietuvos Seimo nario atlyginimą, tačiau truputį mažesnė — 2 eurai neatskaičiaus mokesčių, arba 2 ,78 euro į rankas. Siūlo parlamentarų algoms taikyti specialų koeficientą LRT. Anot jo, Europos Sąjungos vidurkis yra 2,5, tai yra tiek kartų parlamento nario atlyginimas yra didesnis už vidutinę algą šalyje.

Skandinavijos šalyse šis rodiklis yra 2, Vidurio, Rytų Europos šalyse — 2—2,5.

Ar „Mobilumo paketas” apribos Lietuvos vežėjų patekimą į ES rinką?

Ekonomisto teigimu, paprastai, kuo šalis skurdesnė, tuo šis santykis yra didesnis. Šalyje vidutinė alga yra virš eurų, Vilniuje — virš 1 eurų į rankas.

  1. Algos parlamente kelia šypseną ir patiems Seimo nariams, ir ekonomistams: tautos išrinktųjų atlyginimus siūlo skaičiuoti kitaip Gytis Pankūnas, LRT.
  2. Atnaujintomis vairuotojų komandiravimo, jų poilsio laiko bei rinkos prieigos taisyklėmis siekiama pagerinti vairuotojų darbo sąlygas ir užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai gabenant krovinius ES keliais, teigiama Europos Parlamento pranešime.

Vis dėlto jis teigė manantis, kad dabartinė Seimo nario alga Lietuvoje yra per maža ir ją reikėtų didinti bent iki 2 eurų į rankas. Mauricas įsitikinęs, kad Seimo narių algos turėtų būti indeksuojamas atsižvelgiant į jau minėtą šio užmokesčio santykį su vidutiniu šalies atlyginimu. Jei nepriklausomybės nėra, atsiranda kitų grėsmių, pavyzdžiui, korupcijos grėsmė.

Kaip padidinti Parlamento nario salygas

Galbūt dabar, kai yra krizė, nėra tinkamas metas diskutuoti apie kitokią Seimo nario algą, bet ateityje, manau, būtų tikslinga diskutuoti apie algos indeksavimą, nes kiekvieną kartą, kai pakrypsta kalba apie Seimo narių atlyginimus, būna daug ažiotažo visuomenėje, kalbų, esą parlamentarams algų didinti nereikia. Pasak Ž. Maurico, Seimo nario algos dydžio susiejimas su šalies vidutinio atlyginimo dydžiu paskatintų politikus labiau stengtis savo sprendimais daryti įtaką ir visos valstybės gyventojų darbo užmokesčio didėjimui.

Rinkimų akto 10 ir 11 straipsnius rinkimai į Europos Parlamentą rengiami tuo pačiu laikotarpiu, kuris prasideda ketvirtadienio rytą ir baigiasi kitą sekmadienį.

Tikslią datą ir laiką nustato kiekviena valstybė narė.

Pirmųjų m. Nuo m. Akto 11 straipsnis.

Europos Parlamentas patvirtino vežėjų veiklos griežtinimą numatantį Mobilumo paketą, kuriam priešinasi Lietuva ir dar aštuonios periferijoje esančios Europos Sąjungos valstybės. Be Lietuvos naujosioms vilkikų bvairuotojų komandiravimo taisyklėms prieštarauja dar aštuonios šalys. Srėbalienės nuotr. Atnaujintomis vairuotojų komandiravimo, jų poilsio laiko bei rinkos prieigos taisyklėmis siekiama pagerinti vairuotojų darbo sąlygas ir užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai gabenant krovinius ES keliais, teigiama Europos Parlamento pranešime.

Atitinkamai m. Rinkėjų galimybės keisti kandidatų eilės tvarką sąraše Daugelyje valstybių narių rinkėjai turi pirmenybinio balsavimo galimybę, skirtą pavardžių kandidatų sąraše eilės tvarkai pakeisti.

Articole similare

Tačiau šešiose valstybėse narėse Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje kandidatų sąrašai yra nekeičiami nėra pirmenybinio balsavimo. Maltoje ir Airijoje rinkėjai išvardija kandidatus pirmumo tvarka vieno perleidžiamo balso sistema. Kadencijos metu atsiradusių laisvų vietų užpildymas Kai kuriose valstybėse narėse atsilaisvinusios vietos skiriamos tame pačiame sąraše esantiems pirmiesiems neišrinktiems kandidatams galbūt tą sąrašą pakoregavus, kad būtų atsižvelgta į kandidatų gautus balsus.

Kitose valstybėse narėse laisvos vietos paskirstomos pavaduojantiems nariams ir, jeigu pavaduojančių narių nėra, lemiamas kriterijus yra kandidatų eilės tvarka sąraše.

Kaip padidinti Parlamento nario salygas

Kai kuriose valstybėse narėse EP nariai turi teisę grįžti į Europos Parlamentą, jei nebelieka priežasties, dėl kurios jie jį paliko. Europos Parlamento vaidmuo Nuo dvidešimtojo amžiaus 7-ojo dešimtmečio Europos Parlamentas ne kartą reiškė savo nuomonę rinkimų teisės klausimais ir, vadovaudamasis EB sutarties straipsniu dabar SESV straipsnisteikė pasiūlymus.

Tai, kad vis dar nėra nustatyta iš tiesų vienoda rinkimų į Europos Parlamentą tvarka, rodo, kaip sunku suderinti skirtingas nacionalines tradicijas.

Kaip padidinti Parlamento nario salygas

Amsterdamo sutartyje numatyta galimybė priimti bendruosius principus tik iš dalies sudarė sąlygas šiems sunkumams įveikti. SESV straipsnyje nustatytas plačių užmojų tikslas patvirtinti vienodą tvarką, kuriai reikalingas Europos Parlamento pritarimas, dar turi būti pasiektas. Nuolatinės Parlamento pastangos modernizuoti ir sukurti labiau europietišką bendrą rinkimų procedūrą paskatino m.

Daug kam tai nepatiks – Europos Parlamentas pritarė vežėjų veiklos griežtinimui

Tarybos sprendimą. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Europos Sąjungos rinkimų teisės reformos. Imdamasis teisėkūros iniciatyvos Konstitucinių reikalų komitetas pasiūlė iš dalies keisti m. Kad transporto įmonės nebūtų steigiamos fiktyviai, jos privalės vykdyti reikšmingos apimties veiklą registracijos valstybėje.

Europos Parlamentas Archives - Page 3 of 12 - Juozas Olekas

ES vairuotojų komandiravimo taisyklės, pagal kurias reikalaujama laikytis priimančiosios šalies darbo įstatymų, bus taikomos kabotažui, taip pat bet kokiam tarptautiniam vežimui išskyrus dvišalį ar tranzitą iš registracijos šalies bei į ją.

Anot Europos Parlamento, numatyta užtikrinti geresnes vairuotojų poilsio sąlygas ir įpareigoti leisti jiems sugrįžti namo bent kas tris arba keturias savaites, priklausomai nuo darbo grafiko.

Kaip padidinti Parlamento nario salygas

Atnaujintomis vairuotojų komandiravimo, jų poilsio laiko bei rinkos prieigos taisyklėmis siekiama pagerinti vairuotojų darbo sąlygas ir užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai gabenant krovinius ES keliais, teigiama Europos Parlamento pranešime.

Daugiausia diskusijų kelia Mobilumo pakete numatytas įpareigojimas vilkikams kas aštuonias savaites grįžti į įsisteigimo valstybę. Vakarų europiečiai teigia, kad privalomas vilkikų grąžinimas padės kovoti su fiktyvių krovinių vežimo įmonių registravimu, kai bendrovės, siekdamos sumažinti kaštus, steigiamos vienur, o veiklą vykdo visai kitur. Lietuvos vežėjai ir Vyriausybė sako, kad Vakarų europiečiai siekia konkurentus išstumti iš rinkos, o vilkikų privalomas grąžinimas padidins taršą keliuose ir taip trukdys kovoti su klimato kaita.

Pagerintos vilkikų aerodinaminės savybės sudarys sąlygas sumažinti kuro sunaudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Nuo m. EP nariai siūlys naujas galimybes ilgalaikiam investavimui Antradienį europarlamentarai spręs ar pritarti naujos investicinių fondų sistemos sukūrimui, kuri leistų asmenims susieti savo pinigus su ilgalaikiu turtu, pvz.

Kovo d. Europos Parlamento plenarinė sesija | himeja.ltvičiūtė

Privatūs fondai, pageidaujantys tapti Europos ilgalaikių investicijų fondais, turės atitikti griežtas taisykles - investuoti tik ilgam laikotarpiui, laikytis turto paskirstymo ir griežtų skolinimo taisyklių. Šio tipo investicijos leistų įmonėms pasiūlyti alternatyvų bankams ir ilgalaikį jų veiklos finansavimo šaltinį, siekiant išjudinti Europos ekonomikos augimą.

Karalius Parlamente lankosi ketvirtą kartą ankstesni jo vizitai vykoir m.

Kaip padidinti Parlamento nario salygas

EP nariai diskutuos dėl Europos ekonomikos prioritetų Trečiadienio rytą europarlamentarai kartu su ES komisarais atsakingais už eurą, užimtumą ir vidaus rinką ir ES Tarybai pirmininkaujančia Latvija aptars ES ekonomikos plėtros prioritetus.