Priemones, skirtos lyciu nariui didinti, Pirmosios naujųjų metų plenarinės sesijos Europos Parlamente apžvalga - LSDP

Strategijoje nustatytas pagrindinis tikslas iki m. Ne vėliau kaip iki m. Valstybės narės daro lemiamą įtaką tokioms bendrovėms, todėl gali greičiau įgyvendinti permainas. Trumpesnis šio tikslo įgyvendinimo terminas m.

Jis yra patenkintas mano ne didelio nario dydziu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra.

Valdemaras Razumas.

Narys padidina storio

Projekto tikslas — sukurti struktūrinius pagrindus lyčių lygybės principams Lietuvos mokslo sistemoje įgyvendinti, siekiant didinti mokslininkių skaičių aukščiausiuose akademiniuose bei mokslo ir skirtos lyciu nariui didinti valdymo lygmenyse, fizinių ir technologinių mokslų srityse. Jis yra skirtas nacionalinės Moterų Priemones vyrų lygių galimybių užtikrinimo moksle strategijos uždaviniams įgyvendintiir minėtai strategijai tobulinti.

13 cm nario nuotrauka

Projekto metu numatyta: 1 išanalizuoti mokslinius tyrimus reglamentuojančius teisinius aktus lyčių lygybės moksle požiūriu ir parengti rekomendacijas mokslinius tyrimus reglamentuojančiai teisinei bazei tobulinti, taip sukuriant teisinius Priemones lygybės įgyvendinimo moksle pagrindus bei inicijuojant šia linkme nukreiptus struktūrinius pokyčius; 2 atsižvelgiant į Lietuvos ir tarptautinę praktiką, sukurti Priemones lygybės moksle stebėsenos, analizės ir vertinimo metodiką lyčių lygybės situacijai Lietuvos mokslo ir studijų institucijose vertinti, ir parengti rekomendacijas dėl jos įdiegimo į jau egzistuojančią mokslo ir studijų stebėsenos, analizės ir vertinimo sistemą; 3 sukurti ir išbandyti lyčių lygybę moksle skatinančias finansinės paramos priemones, bei pateikti rekomendacijas dėl jų taikymo.

Šios priemonės nukreiptos horizontaliajai diskriminacijai fiziniuose moksluose mažinti bei mokslininkių ir tyrėjų kvalifikacijai didinti, suteikiant finansinę paramą mokslininkėms dalyvaujančioms Lietuvoje ir užsienyje vyksiančiose konferencijose, vasaros mokyklose, bei trumpalaikėms komandiruotėms kvalifikacijai kelti.

Pateikti rekomendacijas dėl mokymų tikslingumo; 5 parengti informacijos sklaidos studiją bei identifikuoti priemones lyčių lygių galimybių propagavimui skatinti.

Web Programming - Computer Science for Business Leaders 2016

Vykdant informavimo kompaniją ypatingas dėmesys bus skiriamas informaciniam mokslo bendruomenės ir kitų socialinių grupių švietimui. Įgyvendinant šią kompaniją bus naudojamos šiuolaikinės technologijos ir informacijos sklaidos formos, sukurtas portalas, kuris supažindins įvairias projekto tikslines grupes su projekto eiga. Projekto metu organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje bus pristatyti pranešimai lyčių lygybės principų įgyvendinimo mokslo sistemoje tema, aptartos aktualios su lyčių lygybe moksle susijusios problemos ir pristatyta projekto rezultatų studija; 6 projekto rezultų skirtos lyciu nariui didinti sukurti ir pateikti patobulintą Lietuvos Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo moksle strategijos variantą.

Projekto įgyvendinimo metu taip pat numatoma atlikti du sociologinius tyrimus.

Didziausi vyru dydis

Pirmasis tyrimas sudarys sąlygas kokybiškai parengti neformaliojo švietimo medžiagą. Antrojo tyrimo metu bus įvertintas finansinių paramos priemonių ir Po apipjaustymo, narys yra padidintas poveikis tikslinėms grupėms.

Kaip padidinti nario skersmeni.