E. matmenys E.

Klientas sutinka įmonei TORAS LT atlyginti žalą, visas išlaidas bei mokesčius, kuriuos jie gali patirti dėl aptiktų neleistinų siųsti daiktų ir dėl jų siuntimo pažeistų įstatymų ar reglamentų. Papildomai užsakoma įranga didina masę. Klientas per 10 dešimt darbo dienų nuo siuntos išsiuntimo dienos nepateikė raštiškos pretenzijos. Spustelėk, kad būtų rodomas visas sąrašas. Išmetamo CO2 kiekio, sunaudojamo energijos kiekio ir galimo nuvažiuoti atstumo vertėms įtakos turi tokie veiksniai kaip vairavimo stilius, aplinkos sąlygos, apkrova, sumontuoti ratai ir priedai, pasirinktas maršrutas bei baterijos būklė.

Teikiamos paslaugos, paslaugų kainos: 6. Siuntos pristatomos per terminus pagal susitarimą registracijos metu. Kitos E. matmenys E. paslaugos, jeigu jos būna užsakomos, apmokamos papildomai. Siuntos įpakavimas 7. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ją vartant į visas puses, kratant, stumiant, pakuotei nukrentant iš nedidesnio nei 1 metro aukščio, esant 0 — 30 laipsnių aplinkos temperatūrai ir jos svyravimams.

iPad Air 2 - Techniniai duomenys

Norint, kad pakuotė nesubliūkštų, ji turi atlaikyti statinį, kartus didesnį už jos pačios svorį, spaudimą 7. Pakuotė turi būti tokia, kad nebūtų įmanoma prieiti prie jos turinio nepažeidus pačios pakuotės nepraplėšus dėžės ir pan. Tampri pakavimo plėvelė, polietileninis maišas, popierinis maišas turginis krepšys, sportinis krepšys ar audinys nėra tinkama pakuotė. Jei siuntos pakuotė yra vertinga, ją būtina papildomai supakuoti, kad išvengti apgadinimų.

Tinkama pakuotė: skysčiui -metaliniai indai.

Plastikinės dėžės mėsos gaminiams | Baltgina

Daiktams - gofruoto kartono, E. matmenys E., medinė dėžė. Audio, video, buitinė technika turi būti siunčiama gamyklinėje, originalioje pakuotėje, be pašalinių daiktų. Stikliniai, trapūs daiktai turi būti siunčiami tvirtoje, kietašonėje pakuotėje su paminkštinimais viduje, be pašalinių daiktų, kurie gali apgadinti daiktą, siunčiant dūžtančius daiktus, būtina paženklint pakuotę; 7.

Vyru tipai nario dydziu Nario matmenys Diskusija

Esant netinkamam pakavimui Vežėjas neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja Klientui patirtų nuostolių ir gali pareikšti Klientui pretenziją dėl Vežėjui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos. Netinkamas siuntų pakavimas — tai pakavimas, kuris neapsaugo siuntos turinio nuo įprastinių transportavimo pavojų bei neužtikrina, kad transportuojama siunta nepakenktų kitoms siuntoms.

Užsakovas yra atsakingas už tinkamą ir saugų Siuntos pakavimą ir prisiima visišką atsakomybę už šių reikalavimų laikymąsi. Siuntos perdavimas kurjeriui: 8.

Liaudies preparatai, skirti padidinti nari Ziedas, skirtas sumazinti varpos dydi

Siunta perduodama kurjeriui iš anksto sutartoje vietoje arba siuntėjo adrese. Kurjeris tą dieną surinkimo prieš atvažiuodamas paimti siunta susisiekia su siuntėju ir sutaria paėmimo laiką. Jeigu siuntų surinkimo dieną su siuntos siuntėju neįmanoma susisiekti telefonu, dėl siuntos nepaėmimo atsiradusių nepatogumų įmonė atsakomybės neprisiima.

Matmenys ir varikliai | Keleivinis TRAFIC | Renault Lithuania

Siuntos atidavimas Gavėjui: 9. Siuntą kurjeris atiduoda iš anksto sutartoje vietoje arba gavėjo adrese. Kurjeris tą dieną pristatymo prieš atvažiuodamas atiduoti siuntą susisiekia su gavėju ir sutaria atidavimo laiką. Jeigu pristatymo dieną nei su gavėju, nei su siuntėju neįmanoma susisiekti telefonu, o namuose gavėjo nėra, siuntos pristatymas nusikelia į sekančią planuojamą UAB TORAS LT siuntų dalijimo dieną.

Uždrausti vežti daiktai - daiktai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus E. matmenys E., aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat, bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas vežimas, išvežimas, gabenimas yra uždraustas pagal valstybės, kurios teritorijoje vykdomas vežimas, teisę, kaip pavyzdžiui: Tabako gaminiai, alkoholiniai gėrimai.

Ginklai ir jų dalys, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos.

Teikiamos paslaugos, paslaugų kainos: 6. Siuntos pristatomos per terminus pagal susitarimą registracijos metu.

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos. Greitai gendantys maisto ir ne maisto produktai.

Pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai ir brangakmeniai Toksiški ar koroziją sukeliantys tirpalai. Televizoriai, monitoriai.

Laisvos vietos gali būti mažiau ir jos kiekis gali skirtis atsižvelgiant į daugybę veiksnių. Dydis ir svoris priklauso nuo konfigūracijos ir gamybos proceso. Šios funkcijos naudojimo mobiliojo ryšio tinkle galimybė priklauso nuo operatoriaus sąlygų; gali būti taikomi duomenų mokesčiai.

Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga. Žmogaus palaikai ar kūno dalys.

Faneros ruošinys Matmenys 4 x 240 x 400 mm

Daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro E. matmenys E. ar kitos sąlygos. Daiktai, kurių pervežimui, išvežimui ar vežimui reikalingi specialūs leidimai ar išskirtinės sąlygos. Daiktai, kurie dėl savo savybių gali pakenkti kitoms siuntoms ar žmonių sveikatai, aplinkai. TORAS LT turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti pakuotės turinį, jei bus įtarimas, kad siuntoje yra Uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorija.

Hydropompa padidinti vaizdo nari Purkstukas, skirtas padidinti nario ilgi

Siuntėjo pareiga — užtikrinti, kad siunčiami daiktai atitiktų vyriausybės reglamentus ir įstatymus, taikomus visose šalyse, kurių teritorijomis keliauja siunta. Klientas sutinka įmonei TORAS LT atlyginti žalą, visas išlaidas bei mokesčius, kuriuos jie gali patirti dėl aptiktų neleistinų siųsti daiktų E. matmenys E. dėl jų siuntimo pažeistų įstatymų ar reglamentų. TORAS LT įmonė E. matmenys E. ir nepriima skundų kompensacijai gauti, jeigu siunta su draudžiamais daiktais vėluoja, yra sulaikoma, prarandama arba jai padaroma žala.

Todėl jeigu nesate tikri, ar daiktas, kurį siunčiate, nepriklauso draudžiamų sąrašui ir norite gauti daugiau informacijos, dar prieš užsisakydami pristatymo paslaugą susisiekite suTORAS LT vadybininkais uabtoras gmail. Jeigu Siunta, kurioje siunčiami Draudžiami siųsti vėlavo, buvo apgadinta arba prarasta gabenimo metu, su tuo susijęs skundas TORAS LT negali būti pateiktas, apmokėjimas už paslaugą taip pat negali būti grąžintas.

tepalo padidinimas Narys Kas skatina padidinti nari

Siuntoje radus cigarečių gaminių, taikoma EUR bauda už kiekvieną rastą vnt. Siuntoje radus kitų, nei aukščiau nurodyti draudžiamų vežti daiktų, taikoma EUR bauda už kiekvieną rastą draudžiamą vežti daiktą. Siuntėjo garantija: Toks siuntos grąžinimas neatleidžia Siuntėjo nuo atsiskaitymo su Vežėju pareigos. Jei siuntėjas pažeis Sutarties 10 p. Siuntėjas patvirtina ir garantuoja, kad yra tinkamai susipažinęs su nuo m. Jei už siuntos vežimą bet kurios valstybės muitinė ar E. matmenys E.

institucija priskaičiuoja muito, importo ar bet kokius kitus mokesčius, juos papildomai apmoka tos siuntos Siuntėjas.

Už žalą dėl prarastų, sugadintų tarptautinių siuntų, vadovaujantis Pasaulinės pašto sąjungos Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto korespondencijos bei Pašto siuntinių reglamentų nuostatomis, tačiau kompensacija negali viršyti 40 SDR už siuntą ir 4,50 SDR už kiekvieną siuntos kilogramą SDR yra išvestinė valiuta, kurios santykį su JAV doleriu skelbia Tarptautinis valiutos fondas.

Nuotraukų prireiks kreipiantis dėl kompensacijos. Patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą, neatlyginami. Klientas per 10 dešimt darbo dienų nuo siuntos išsiuntimo dienos nepateikė raštiškos pretenzijos. Su TORAS LT nesusijusi asmenų veiksmai neveikimas ; Kitos Lietuvos respublikos teisės aktuose ar tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės; Siuntėjo supakuotų ir užplombuotų siuntų praradimo ar pažeidimo atveju, jeigu pervežimo metu plomba ar firminė apsauginė lipni juosta nepažeidžiama, o pakuotė išlieka vientisa nepažeista ; Išsitrynus vežamose magnetinėse, elektroninėse laikmenose esantiems duomenims.

Skundai ir pretenzijos Užsakovas pretenziją raštu apie apgadintą ar dingusią Siuntą privalo pateikti ne vėliau kaip per 10 dešimt E. matmenys E. dienų nuo Siuntos pristatymo ar preliminarios Siuntos pristatymo dienos.

Apie valstybes dydi Penio dydis paaugliu nuotraukoje

Užsakovas turi pateikti oficialią rašytinę pretenziją TORAS LT aukščiau nurodytu kontaktiniu elektroniniu paštu arba registruotu paštu. Užsakovas, teikdamas E. matmenys E., privalo nurodyti užsakymo numerį, Siuntos vertę, pakuočių aprašymą jų turinįpretenzijos priežastis, prekių įsigijimo sąskaitos kopiją ar kitą oficialų prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentąkuriame būtų aiškiai pažymėta išskirta apgadintos ir arba prarastos prekės Siuntos vertė, ar daiktai buvo nauji, ar naudoti, taip pat informaciją apie E.

matmenys E. siuntėją, gavėją, bei į kokią sąskaitą grąžinti pinigus ir kt.

Suraskite atstovą Papildomai užsakoma įranga ir sąlygos ją užsisakyti gali skirtis, priklausomai nuo automobilio specifikacijų modelio ir varos sistemos ir rinkos, arba norint ją užsakyti gali tekti įrengti papildomą įrangą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, kreipkitės į savo pardavėją arba susikomplektuokite automobilį internete. Tik palyginimo tikslais. Rezultatai, gauti realiomis sąlygomis, gali skirtis.

Užsakovas, teikdamas pretenziją, taip pat turi teisę pateikti Siuntos pakuočių ir arba jos turinio fotonuotraukas, taip pat pateikti kitą informaciją, kuri gali padėti tinkamai išnagrinėti pretenziją. Užsakovas, teikdamas pretenziją, privalo pateikti išsamią informaciją, įskaitant savo asmeninius, jeigu pretenziją teikia fizinis asmuo, ir visus juridinio asmens rekvizitus, tame tarpe ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį, jeigu pretenziją teikia juridinis asmuo.

Jeigu pretenziją teikia juridinis asmuo, pretenzija turi būti pasirašyta Užsakovo juridinio asmens asmens, turinčio teisę pasirašyti tokio pobūdžio dokumentus pretenziją. Užsakovas privalo pateikti pretenzijos originalą su tinkamai patvirtintais jos priedais. Nepateikus reikiamų dokumentų arba juos pateikus vėliau nei per nurodytą terminą, pretenzija nepriimama pagrįstas atmetimas ir nuostoliai neatlyginami.

Vaizdo irasu pletra Online Narys Nario plotis

Apgadinta Siunta su visa Pakuote Gavėjo turi būti saugoma bei prieinama patikrinimui pristatymo adresu visą skundo nagrinėjimo laiką. Jeigu siųstas daiktas sugadintas nepataisomai, Gavėjas privalo pristatyti tai patvirtinančią oficialią remonto centro pažymą ar E. matmenys E. nuostolių įvertinimo agentūros aktą. Pretenzijos dėl dingusios Siuntos nagrinėjimas gali būti vykdomas tik gavus Siuntos praradimo faktą patvirtinantį raštą. Tarptautinių siuntų pretenzijos nagrinėjimo terminas gali užtrukti iki 90 kalendorinių dienų nuo rašytinės pretenzijos su visais reikalingais dokumentais, gavimo dienos.

Ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančių institucijų priimti sprendimai neužkerta kelio kreiptis į teismą. Duomenų apsauga: