Kaip galiu priartinti narys per savaite, Dar būdamas Seimo nariu Guoga grįžta vadovauti bendrovei - DELFI Verslas

Mano klausimas būtų toks. Laurinkumi ir kokių priemonių esate numatęs imtis pats? Norėčiau pasakyti, kad pernai metais mes pritrūkome dvigubai daugiau, vadinasi, 75 mln. Indriūno teikiama Seimo statuto 31 straipsnio pataisa. Nepamirškime ir šešėlio statybose.

Jeigu to nepadarysime, mūsų vietos bendruomenėms teks sumokėti nemažą kainą pramonės ir socialiniu požiūriu. Džiaugiamės, kad ateinančius penkerius metus ir kiti Europos regionų komitete kartu su mumis kovos už mažesnių miestų ir savivaldybių, taip pat kaimo ir salų bendruomenių gyvybingumą ir panaudos atitinkamą vietos kultūrą, patirtį ir gyvenimo būdą kaip pagrindą Europos atsinaujinimui. ES remia solidarumą ir mūsų bendruomenėms šiuo didžiųjų pasaulinių iššūkių laikotarpiu labai reikia solidarumo ir subsidiarumo principų.

Dabar labiau nei bet kada reikia praktinių planų sunkumams įveikti. Patirtis rodo, kad bendruomenės žaliąją darbotvarkę linkusios labiau priimti, jeigu jos labiau mato ekonominę ir socialinę naudą, todėl raginame visus vietos vadovus pasinaudoti Europos žaliojo kurso teikiamomis galimybėmis, o miestams ir regionams suteikti tiesioginę prieigą prie ES finansavimo. Skaitykite Mormono Knygą! Apmąstykite: Ką, siekdamas tapti savarankiškesnis, galiu daryti, kad Raštuose rasčiau daugiau asmeninio vedimo?

Sukurti įrašą 3. Dalyvavimas savarankiškumo ugdymo grupėje gali padėti jums pradėti Skaitykite: Kad galėtumėte tapti savarankiškesni, turite galimybę prisijungti prie savarankiškumo ugdymo grupės savo apylinkėje arba kuole. Savarankiškumo ugdymo grupė — tai grupė asmenų, kurie renkasi drauge, kad išmoktų praktinių įgūdžių ir taikytų juos darbe, mokymesi ir finansuose.

Savarankiškumo ugdymo grupės paprastai tris mėnesius renkasi kas savaitę dviejų valandų užsiėmimams. Susirinkimų formatas toks pat, kaip ir šios dvasinės valandėlės. Grupės nariai drauge skaito, aptaria, atlieka užduotis ir asmeniškai apmąsto, kad Šventoji Dvasia galėtų įkvėpti juos veikti. Ji taip pat pasakojo, kad įmonės generalinis direktorius R. Kičas jai buvo nurodęs įvairiais, su įmonės veikla susijusiais klausimais, kreiptis į P. Seimo kanceliarija skyrė papeikimą Seimo kanceliarija P.

Patikrinimo metu taip pat konstatuota, kad P. Pachomovaitė nuo metų lapkričio iki metų gegužės bei visą metų vasarą apskritai negalėjo dirbti kito darbo, nes Seimo kanceliarijoje dirbo 1,5 pareigybės krūviu. Iki metų lapkričio P. Gražulio Kaip galiu priartinti narys per savaite Seime dirbo puse etato, nuo tų metų rudens pradėjo dirbti visu etatu, o jos atlyginimas pakilo iki beveik eurų per mėnesį.

Pachomovaitė puse etato dirbo P. Gražulis, referente. Gražuliui praradus frakcijos seniūno postą P. Maurico, Seimo nario algos dydžio susiejimas su šalies vidutinio atlyginimo dydžiu paskatintų politikus labiau stengtis savo Kaip galiu priartinti narys per savaite daryti įtaką ir visos valstybės gyventojų darbo užmokesčio didėjimui.

Lietuvoje tam tikra prasme darbo užmokestis yra dirbtinai sumažintas, nes turime tam tikrus sektorius, kuriuose paplitęs šešėlis, tam tikrus sektorius, kurie patenka į statistiką, kur dominuoja dienpinigiai, tai yra netiesiogiai mokamas darbo užmokestis.

  1. Ramonaitė: pykčio išliejimas Seimo mažinimo referendume nieko nesprendžia LR Seimas.
  2. Algos parlamente kelia šypseną ir patiems Seimo nariams, ir ekonomistams: tautos išrinktųjų atlyginimus siūlo skaičiuoti kitaip Gytis Pankūnas, LRT.

Nepamirškime ir šešėlio statybose. Mato kitą alternatyvą — kiek dirbi, tiek ir gauni Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas, ekonomistas profesorius Boguslavas Gruževskis LRT. Vis dėlto jis siūlo vertinti visų politikų, politinio pasitikėjimo tarnautojų, valdininkų algas ir jos, ekonomisto manymu, turi būti padidintos.

Tai reikia padaryti dėl dviejų priežasčių.

Dar būdamas Seimo nariu Guoga grįžta vadovauti bendrovei

Pirma, reikia pritraukti į politiką labiau kvalifikuotų asmenų, turinčių patirties, kuriems perėjimas iš verslo ar akademinės veiklos į politiką apsimokėtų ir finansiškai. Profesorius tikino, kad politikų algas reikia didinti sistemiškai, tai yra numatyti naują darbo užmokesčio apskaičiavimo mechanizmą, kuris skatintų daugiau, efektyviau dirbti. Gruževskio manymu, Seimo narių ir kitų politikų algos galėtų būti padalytos į dvi dalis — pastoviąją ir kintamąją. Pastoviąją dalį, pasak ekonomisto, sudarytų pareiginė alga, priedas už darbo valstybės tarnyboje stažą, o kintamoji dalis galėtų būti susieta su realiais darbais.

Ši atlyginimo dalis galėtų būti peržiūrima kas pusę metų. Šioje dalyje turėtų atsispindėti politiko realūs darbai. Dėkoju, kolegos, už supratimą. Pereiname prie svarstymo stadijos. Šiuo svarstomu klausimu būtų galimybė diskusijoje kalbėti dėl darbotvarkės papildymo. Matau norinčius kalbėti du Seimo narius. Diskusija paprastai vyksta iš tribūnos.

Workprogram; EU communication policy; EU Treaties; Fundamental rights and rule of law; Future of Europe; Judicial cooperation; Multi-level governance and devolution; Public administration; REFIT and better law-making; Subsidiarity and proportionality Rollup Image Image Caption Page Content 1 Persvarstyti ES demokratinį modelį, kad būtų labiau atsižvelgta į regionų ir vietos valdžios institucijų vaidmenį ir pareigas 2 Valdyti pokyčius visuomenėje, pavyzdžiui, pasaulines pandemijas, skaitmenines ir žaliąsias revoliucijas, demografiją 3 Skatinti sanglaudą ir siekti, kad ja remtųsi visų sričių ES politika Liepos 2 d. Europos regionų komitetas priėmė rezoliucijąkurioje išdėstė tris savo prioritetus ateinantiems penkeriems metams.

Prašom, kolega. Pone Seimo Pirmininke, pone posėdžio pirmininke, gerbiamieji kolegos, Seimas vėl pradeda dirbti plenarinių posėdžių režimu. Iš karto galėtume pasakyti, kad ši neeilinė sesija sušaukta gal net ir per vėlai, nes Seimas, valdančiosios daugumos lyderių teigimu, turėjęs būti lyderis Lietuvos valstybės valdymo skaidros ir Vyriausybės priežiūros darbuose, galima sakyti, nešaukdamas neeilinės sesijos anksčiau, iš principo nusišalino ir nedalyvavo svarstant ir analizuojant tuos skandalus, personalinius skandalus ir kitus dalykus, kurie persekiojo Vyriausybę pastaruoju metu, nedalyvavo tuose priežiūros darbuose.

Dėl to galėtume šiek tiek apgailestauti, bet geriau vėliau negu niekada. Galbūt apie šiuos dalykus kalbėsime šioje neeilinėje sesijoje.

  • Buvusi Seimo nario Petro Gražulio padėjėja Patricija Pachomovaitė sako, kad parlamentaras beveik metus laiko naudojosi jos banko kortele ir pasiimdavo jai Seimo kanceliarijos mokamą atlyginimą.
  • Berniuku dydis
  • Buvusi Gražulio padėjėja sako, kad Seimo narys pasiimdavo jai mokamą atlyginimą - LRT
  • Gerbiamieji kolegos, kviesčiau įsitaisyti savo vietose.

Pirmasis principinis teiginys, mano supratimu, yra tas, kad valdančioji dauguma kuo greičiau turėtų paimti valdžią Seime į rankas, atmesti bet kokią kairiosios daugumos arba vėliau surinktų parašų iniciatyvos teisę šaukti neeilinę sesiją. Arba valdančiosios daugumos 51 Seimo narys surenka parašus, ką jis paima iš V.

Andriukaičio siūlomos darbotvarkės, ją kolegos pateikė vėliau. Taigi jeigu valdančioji dauguma yra tokia demokratiška, tegul siūlo balsuoti alternatyviai: kas paremia 51 Seimo nario iniciatyvą, kas paremia kairiosios opozicijos iniciatyvą, ir apsisprendžiama. Aš prognozuoju, kad jeigu būtų pateiktas šitoks balsavimas, mes svarstytume tik valstybės švenčių dienas, kurias siūlo kairioji opozicija, nes valdančioji dauguma visiškai nesugeba parodyti, kaip ji tvirtai ir ryžtingai pasirengusi svarstyti jiems priimtinus pagrindinius projektus.

Socialdemokratinė koalicija per vėlai pateikė savo projektus, todėl, žinoma, visiškai nestatutiška šiandien balsuoti, ar priimame jų siūlymus į pagrindinę iniciatorių darbotvarkę. Tai pirmas momentas. Antrasis dalykas. Antroji neeilinė sesija garsiai, kolegos, yra skelbiama kaip eurointegracinių projektų svarstymo sesija ir kaip Europos teisės momentų suderinimo su Lietuvos įstatymais sesija. Taigi turiu pasakyti, kad toks garsus įvertinimas yra pernelyg garsus ir pernelyg solidus.

Praėjusioje dviejų savaičių neeilinėje sesijoje trys eurointegraciniai projektai buvo pateikti tik paskutinę tos neeilinės sesijos darbo dieną. Ar galime sakyti, kad visoje sesijoje vyravo eurointegraciniai projektai?

Normalaus nario dydis erekcijos metu

Visiškai tapati padėtis yra ir šioje sesijoje. Prioritetų nėra. Ši neeilinė sesija neturi jokių sąsajų, aš matau, su Vyriausybės darbo planu ir su Vyriausybės programos vykdymo planu. Tai yra sankaupa iniciatyvų. Žinoma, miela ją svarstyti, bet vadinti ją eurointegracine sesija, kolegos, yra aiškiai per garsu.

Mūsų frakcijos nuomone, tai, kad frakcijos priėmė rezoliuciją dėl integracijos į Europos Sąjungą prioritetų dėl to, kad priimtas Seimo nutarimas dėl Europos reikalams skirtų projektų, yra tik žodžiai. Aš kartoju vakarykščią savo frazę, vėl šioje neeilinėje sesijoje bus šaudoma tuščiais šoviniais, nes eurointegraciniai projektai nesvarstomi taip, kaip jie turėtų būti svarstomi — prioritetiškai ir skubiai, ir neaišku, kas šiame Seime kuruoja jų svarstymą.

Padidinti penis nuo 16 cm iki 20

Todėl mūsų frakcija siūlo, kad Seimo Pirmininkas kuruotų eurointegracinius projektus. Jis galėtų kalbėti su Biudžeto ir finansų komiteto pirmininku K. Glavecku, kodėl iki šiol Lietuvos banko įstatymo projektas nepradėtas svarstyti, Įmonių bankroto įstatymo projektas, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo projektas. Aš teigiu, kad šioje neeilinėje sesijoje šie projektai plenariniuose posėdžiuose nebus svarstomi.

Jeigu jums pavyks tai Kaip galiu priartinti narys per savaite, kolegos, aš atsiimsiu savo žodžius viešai, bet kol komitetai dar nėra pradėję svarstyti, sunku tikėtis, kad jie bus čia rimtai svarstomi. Projektų svarba, kolegos. Dėl prioritetų. Aš noriu jums tiktai išskirti vieną projektą, kuris rodo valdančiosios daugumos, matyt, irgi prioritetinį požiūrį, tai pono A. Indriūno teikiama Seimo statuto 31 straipsnio pataisa. Mes iš principo nepritariame tokiems nedemokratiniu būdu kreipiamiems Seimo darbo organizavimo momentams.

Tvirtindami praeitą Statutą, mes demokratiškai pasiūlėme, kad Seimas turi turėti kanclerį, tikrą kanclerį, ne politiką, kai jį skiria ir atleidžia Seimas. Seimas sudaro komisiją iš visų frakcijų, dalykiškai tariasi, pirmiausiai kvalifikaciniai momentai, paskui politiniai momentai, ir Seimas skiria kanclerį. Per šiuos 4 mėnesius, Seimo vadovybė ir Seimas nežengė nė vieno žingsnio šia kryptimi, kad Seimas turėtų kvalifikuotą kanclerį.

Dabar yra projektas, kad Seimo kanclerį tvirtintų, skirtų penkeriems metams ir atleistų iš pareigų Seimo valdyba. Aš klausiu: kokiuose slaptuosiuose protokoluose šita pareigybė laikoma politine pareigybe ir kas turėtų ją skirti, ar liberalai, ar socialliberalai? Mes kategoriškai nepritarsime tokia nedemokratiška, kartoju, Kaip galiu priartinti narys per savaite kreipiamam Seimo valdybos darbui.

Seniūnų sueigos, aš jaučiu, šis projektas bus mėginamas paskubinti. Mes linkėtume, kad šitas Seimas dirbtų ne taip skubiai kaip iki šiol, kad būtų paisoma Vyriausybės nuomonės dėl finansinių projektų ir kad Seimas galutinai susitvarkytų savo vidaus struktūras, kad komitetai galų gale turėtų savo pakomitečius, kad būtų suformuotos visos delegacijos ir Tėvynės sąjungos frakcija taip pat turėtų savo vieną iš vadovų tokiose delegacijose. Razma šiandien jau klausė, ar Vyriausybės ir Seimo darbo prioritetai yra žurnalistų etika, jeigu žurnalistų etikos inspektoriaus kandidatūra bus šiandien pateikiama, apsvarstoma ir priimama vėl dar kartą ypatingos skubos tvarka.

Mums, kolegos, toks Seimo darbas yra ne visai priimtinas. Taigi linkėdami, kad Seimo vadovų žodžiai, jog ši sesija būtų eurointegracinių projektų sesija, mes skatintume, kad jie būtų apsvarstyti komitetuose ir šiame plenariniame posėdyje. Kalbu apie Lietuvos banko įstatymo, Įmonių bankroto įstatymo projektus, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo projektą. Dėl vairuotojų ir transporto priemonių valdytojų privalomosios civilinės atsakomybės projekto svarstymo apskritai rodomas dar vienas valdančiosios koalicijos nesusikalbėjimas: Seimo Pirmininkas nuolat akcentuoja, kad jis bus svarstomas, Ministras Pirmininkas sako, jog jo svarstyti visiškai nereikia.

Aš siūlau susitarti, aš siūlau susolidėti, aš siūlau neskubėti ir Seimo darbas taps rezultatyvesnis. Diskusijoje kalbės opozicijos lyderis V. Gerbiamasis posėdžio pirmininke, gerbiamieji kolegos Seimo nariai, aš manau, kad pačios pirmosios neeilinės sesijos minutės turėtų būti konstruktyvios, dalykiškos, su pasiūlymais ir su valstybiniu žvilgsniu, bet ne kandžios kritikos padiktuoti tušti žodžiai.

Todėl aš manau, kad tie, kurie moka žodį, turėtų žinoti ir kelią bei kalbėti kur kas dalykiškiau.

Buvusi Gražulio padėjėja sako, kad Seimo narys pasiimdavo jai mokamą atlyginimą

Kad pratęstume mūsų dalykišką diskusiją ir dalykišką pasitarimą, kaip elgtis šioje sesijoje, Socialdemokratinė koalicija taip pat Statuto nustatyta tvarka, surinkusi deramą skaičių parašų, pateikė Seimo Pirmininkui tuos papildymus, tuos 10 klausimų, kuriuos, mes manome, Seimas šioje neeilinėje sesijoje turėtų svarstyti. Leiskite jums pristatyti pačius svarbiausius klausimus, kuriuos mes pateikėme. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad vienas iš svarbiausių klausimų yra valstybės strateginių objektų klausimas.

Valstybinių strateginių objektų sąrašo įstatymo Seimas nepriima sąmoningai jau dveji metai. Aš suprantu buvusią Konservatorių koalicijos padėtį — šiandien jiems tenka prisiimti didelį atsakomybę, kad jie ignoravo Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą ir Strateginių objektų įstatymas nebuvo pateiktas iki šiol, net 3 kartus pažemino Seimo valią.

Geriausio varpos matmenys

Kaip jūs žinote, dabar šis Seimas priėmė nutarimą, kad iki šių metų kovo mėnesio Vyriausybė privalo pateikti strateginių objektų sąrašą. Todėl mes siūlome į šią neeilinę sesiją įtraukti liaudies iniciatyvą, po kuria yra surinka daugiau kaip 80 tūkst.

Šie du klausimai eitų lygiagrečiai. Kaip jūs žinote, šio klausimo pateikimas buvo praeitoje sesijoje, todėl dabar, neeilinėje sesijoje, būtų svarbu įvykdyti svarstymą, kad kovo mėnesį, pateikus Vyriausybei strateginių objektų sąrašą, būtų kartu suderintas ir valdymo bei sprendimų galios išlaikymo klausimas tuose objektuose.

Taigi mūsų pirmasis klausimas yra vienas iš svarbiausių valstybės nacionalinio saugumo, valstybės nepriklausomybės ir valstybės sėkmingo ekonominio egzistavimo klausimas. Su tuo taip pat susijęs kitas labai svarbus mūsų pasiūlymas, tai dėl Telekomunikacijų įstatymo 11 straipsnio svarstymo.

Aš dabar žiūriu į Ekonomikos komiteto pirmininką poną V. Uspaskichą, jų komitete buvo pritarta tam mūsų pasiūlymui ir komitetas pritarė Telekomunikacijų įstatymo 11 straipsnio redakcijai. Reikėtų, kad šis klausimas būtų pabaigtas svarstyti ir būtų priimtas šioje sesijoje, kadangi telekomunikacijų rinkos demonopolizacija laukia tuoj pat, o vartotojų teisių apgynimas, tarifų nustatymas, visi kiti klausimai su tuo labai susiję.

To laukia milijonai Lietuvos telefonų vartotojų.

How to stay calm when you know you'll be stressed - Daniel Levitin

Aš manau, kad šis klausimas yra labai svarbus, todėl mes norėtume, kad jis šioje neeilinėje sesijoje būtų išspręstas. Taip pat mes teikiame tris klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos Konstitucija. Taigi dėl Konstitucijos pataisų rengimo komisijos visi sutarėme, kad tai reikia kuo greičiau išspręsti, ir du pasiūlymai dėl Konstitucijos pataisų.

Vienas, kad Lietuvos juridiniams subjektams būtų suteikta teisė įsigyti žemės ūkio paskirties žemę nuosavybėn, dėl šio atvejo mes teikiame projektą. Mes manom, kad Vyriausybė ir ekspertai kartu galės pateikti Konstitucijos įstatymo pataisą, susijusią su integraciniai dalykais, ir taip pat būtinai šalia to Konstitucinį įstatymą dėl to, kaip užsieniečiai turėtų teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemės nuosavybę.

Tai suderintume kartu. Taip pat mes teikiame savivaldos kadencijos pailginimo klausimą, dėl kurio yra pasiektas platus sutarimas, kad savivaldybių kadencija būtų ketveri metai. Taigi šie klausimai leistų mums pradėti Konstitucijos pataisų paketo svarstymą ir iki liepos mėnesio pabaigti bent priimti keletą pataisų.

Taip pat mes norime atkreipti dėmesį, kad mūsų darbotvarkėje pasiūlyti du klausimai, susiję su Lietuvos žemdirbių padėtimi. Marijampolės pieno konservų fabriko klausimas yra susijęs su be galo dideliais įsiskolinimais pieno statytojams ir pieno perdirbėjams. Šio sprendimo laukia tūkstančių tūkstančiai žemdirbių. Tai taip pat yra susiję su tuo, dėl ko mes tekiame Cukraus įstatymo pakeitimą, nes tai taip pat susiję su cukrinių runkelių augintojais, su rinkos apsauga, su mūsų lietuviškų prekių gynimu ir su mūsų vidaus rinkos pajėgumo didinimu.

Taigi tie klausimai nelaukia, nes kovo mėnuo čia pat, pavasaris čia pat. Žemdirbių klausimas mes turime spręsti dabar. Kaip galiu priartinti narys per savaite, kad Kaimo reikalų komitetas tikrai sutiktų, aš dabar žiūriu į poną J.

Kraujelį, kad Marijampolės pieno konservų fabriko klausimai būtų sprendžiami, būtų rastas atsakymas, nes tai yra labai rimta problema. Taip pat mes teikiame pataisas, susijusias su Atmintinom dienom. Čia labai paprasta problema. Kovo 8 d.

OPTIMAL nario dydzio nuotrauka

O jeigu mes iš tikrųjų manom, kad tai yra ir mūsų visuomenės labai svarbi problema, tai padarykime dėl kovo 8 d. Taigi mes teikiame ir siūlome pritarti šiems dešimčiai mūsų pasiūlymų, nes jie yra svarbūs, esminiai ir visiems labai reikalingi. Aš manau, kad gera valia, konsensu mes galėsime šias dvi darbotvarkes suderinti, patvirtinti ir priimti bendrą sprendimą bei padėkoti konservatoriams, kad jie taip pat, ko gero, turės pritarti tam, ko jie nepadarė.

A. Ramonaitė: pykčio išliejimas Seimo mažinimo referendume nieko nesprendžia

Tai dėl strateginių objektų ir kitų rimtų dalykų. Labai jums ačiū.

Nario dydzio matavimas

Aš atsiprašau, kolega, prieš mane yra kitas sąrašas, vienuolikos, ar jis gali būti tas pats, tik papildytas ir jau su pono Č. Juršėno pavarde? Kokia vis dėlto yra situacija, ar dešimt, ar vienuolika? Yra Č. Juršėno papildymas, atsiprašau, aš praleidau.

Yra valstybės skola aukštosioms mokykloms. Aš manau, kad tą klausimą taip pat reikėtų apsvarstyti. Norėčiau pasakyti, kad parašai yra surinkti po dešimčia ir toks yra originalas.

Gera žinia rajonų gyventojams: bankomatų gali būti daugiau Lietuvos rajonų gyventojai gali tikėtis, kad ateityje jų miesteliuose ir kaimuose gali atsirasti daugiau bankomatų. Seimas svarstys Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko konservatoriaus Mykolo Majausko Seimui pateiktą Bankų įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siekiama priartinti bankomatus prie regionų gyventojų.

Aš tik norėjau išsiaiškinti, kad nebūtų konfūzo. Vis dėlto norėčiau grįžti prie to, kad jūsų yra teikiama tik dešimt ir dėl jų yra surinkti parašai. Ar taip? Balsai salėje Gerai. Gerbiamieji kolegos, aš daugiau nematau norinčių kalbėti diskusijoje.

Todėl svarstymo stadijoje mums dabar reikia apsispręsti dėl pritarimo teikiamam projektui, t. Balsai salėje Yra tokia procedūra. Gerbiamieji kolegos, replikuoti iš vietos negalima. Aš aiškinu, kaip vyks balsavimas. Svarstymo stadija — balsavimas ir pritarimas po svarstymo teikiamam projektui, kitas balsavimas, remiantis Seniūnų sueigos rekomendacija, dėl teikiamų kitos iniciatorių grupės dešimties klausimų. Gerbiamieji kolegos, aš klausiu, ar būtų norinčių kalbėti dėl balsavimo motyvų dėl darbų programos projekto?

Matau kolegą A. Nenorėjau kalbėti, gerbiamieji kolegos, bet kad siūlote, tai labai ačiū. Mes, žinoma, esame plėšomi prieštaringų jausmų, nes toje neeilinėje sesijoje yra gerų dalykų.

Aš norėčiau kalbėti daugiau dėl procedūrinių dalykų. Matau vienintelį rimtą argumentą — atstovavimo keitimą.

Tik reikėtų žinoti, ar norime jį didinti, ar mažinti, daugiau ar mažiau skirtingų partijų ir politikų, ar priartinti, ar atitolinti Seimo narius nuo rinkėjų. Tam tikra prasme siūlymas mažinti Seimą kertasi su dažnais politikų svarstymais, kad reikia gerinti demokratiją, pavyzdžiui, priartinant savivaldą prie žmonių ir tiesiogiai renkant seniūnus.

Žmonės rinktų atstovus, kurie yra visiškai arti, žino jų problemas, žmonės turėtų kuo artimesnį santykį su valdžia. Šiuo atveju daromas priešingas žingsnis — valdžia tolsta nuo žmonių. Kartais argumentuojama, kad, sumažinus Seimo narių skaičių, bus didesnė konkurencija norint į jį patekti, o tai padės pasiekti geresnių Seimo darbo rezultatų.

Ar jus tai įtikina? Akademinėje literatūroje teigiama, kad kuo didesnė pasiūla, kuo daugiau partijų, kuo daugiau kandidatų, tuo geresnė demokratijos kokybė, nes rinkėjai turi daugiau pasirinkimų. Tačiau čia esama paradokso. Lietuvos rinkėjus erzina didelis kandidatų ir partijų skaičius. Kitaip tariant, gyventojai nenori Kaip galiu priartinti narys per savaite pasiūlos.