Medicinos nario dydzio norma

Administracijos vadove tapo Dalia Klišauskienė. Balčiūnienė, S. Tarybai vadovauja Draugijos prezidentas, kuris taip pat yra tarybos pirmininkas.

Kas yra medicinos etika? Apsvarstykite medicinos praktikos atvejus, kurie galėtų įvykti beveik kiekviename pasaulio kampelyje: 1.

Gydytojas P. Į ligoninę atvežama jauna moteris.

Padidejes narys pries ir po

Ją atvežusi motina iš karto išvyksta, pranešusi priimančiai slaugytojai, kad turi prižiūrėti kitus savo vaikus. Pacientė kraujuoja iš makšties ir jaučia stiprų skausmą. Jis skubiai atlieka dilatacijos ir grandymo procedūras ir nurodo slaugytojai išsiaiškinti, ar pacientė galės susimokėti už tolesnį gydymą ligoninėje, kol ją bus saugu išrašyti. Pats nepakalbėjęs su paciente, gydytojas P.

Gydytoją S. Ji mano, kad taip yra švaistomi sveikatos priežiūros ištekliai, bet pacientų sveikata nuo to nepagerėja. Gydytoja nusprendžia pasakyti tokiems pacientams, kad ji daugiau nebegydys jų, jei jie ir toliau kreipsis į kitus gydytojus dėl to paties negalavimo.

Gydytoja S. Gydytojas B. Jam kelia nerimą vyresniojo chirurgo elgesys operacinėje. Šis chirurgas taiko pasenusius chirurgijos metodus, dėl kurių operacijos trunka ilgiau, po operacijų pacientai patiria stipresnį skausmą ir ilgiau sveiksta. Be to, vyresnysis chirurgas dažnai šiurkščiai juokauja apie pacientus ir savo juokeliais akivaizdžiai vargina jam asistuojančias slaugytojas.

Kaip jaunesnysis personalo narys, gydytojas B. Vis dėlto jis jaučia, kad šioje situacijoje turėtų ko nors imtis. Į mažo miestelio bendrosios praktikos gydytoją T.

Gydytoja kviečiama dalyvauti naujo nesteroidinio vaisto nuo uždegimo, skirto osteoartritui gydyti, Medicinos nario dydzio norma tyrime.

Visi vyru nariu stebejimo dydziai

Jai pasiūloma tam tikra pinigų suma už kiekvieną į tyrimą įtrauktą pacientą. SMTO atstovas ją tikina, kad yra gauti visi tyrimui reikalingi leidimai, taip pat ir etinės priežiūros komiteto patvirtinimas.

Kas yra nario storis

Gydytoja T. Daugiau nieko neklausinėdama apie mokslinius ar etinius tyrimo aspektus, ji priima šį pasiūlymą. A Contract Research Organization C. Kiekvienas iš šių atvejų skatina etinius apmąstymus. Šiose situacijose keliami ne moksliniai ar techniniai klausimai, pavyzdžiui, kaip gydyti diabetą ar atlikti dvigubo šuntavimo operaciją, bet su gydytojo elgesiu ir sprendimų priėmimu susiję klausimai apie vertybes, teises ir pareigas.

DEMONSTRACINĖ versija

Su tokio pobūdžio klausimais gydytojai susiduria taip pat dažnai kaip ir su moksliniais ar techniniais. Medicinos praktikoje, nepriklausomai nuo specializacijos ar situacijos, į kai kuriuos klausimus atsakyti yra daug lengviau negu spręsti etines problemas. Atstatyti nesudėtingai lūžusį kaulą arba susiūti paprastą plėštinę žaizdą nėra sunku gydytojams, įpratusiems atlikinėti šias procedūras.

Draugija vienija asmenis, dirbančius anestezijos, intensyvios terapijos reanimacijos ir skausmo gydymo srityse. Draugija turi sąskaitas banke, savo antspaudą, kurį gali naudoti savo nuožiūra, savo atributiką ir simboliką, taip pat ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei vykdo savo veiklą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, o taip pat pagal šiuos įstatus. Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Draugija yra atsakinga už savo prievolių vykdymą tik jai priklausančiu turtu.

Taip pat ir etiniai klausimai medicinoje ne visi vienodai sudėtingi. Į kai kuriuos iš jų galima Medicinos nario dydzio norma lengvai atsakyti, nes yra priimtas bendras sutarimas dėl to, kaip teisingai pasielgti atitinkamoje situacijoje pavyzdžiui, gydytojas visada turi gauti paciento sutikimą būti tiriamuoju asmeniu.

Normalaus nario dydzio nuotrauka

Kiti klausimai yra kur kas sudėtingesni, ypač tie, kurių atžvilgiu nėra sutarimo arba kai bet kuri problemos sprendimo alternatyva turi trūkumų pavyzdžiui, svarstant nepakankamų sveikatos priežiūros išteklių klausimą. Taigi kas būtent yra etika ir kaip ji padeda gydytojams spręsti panašaus pobūdžio klausimus?

Naršymo meniu

Paprastai kalbant, etika yra mokslas apie moralę — kruopščiai ir metodiškai atliekama moralinių sprendimų ir žmogaus veiklos nesvarbu — buvusios, esamos ar būsimos refleksija bei analizė. Moralė yra žmogaus priimamų sprendimų ir jo elgsenos vertybinis matmuo. Remdamiesi anksčiau minėtais apibrėžimais, galime teigti, kad etika yra tai, ką mes žinome, o moralė — tai, ką mes darome. Etika ir moralė yra glaudžiai susijusios: etika siekia pateikti žmonėms racionalius moralumo kriterijus, kuriais remdamiesi jie galėtų apsispręsti ir elgtis būtent taip, o ne kitaip.

Kadangi etika nagrinėja visus žmogaus elgesio ir sprendimų priėmimo aspektus, tai yra labai plati ir sudėtinga mokslinių tyrinėjimų sritis, apimanti daug krypčių arba temų. Šio vadovo dėmesio centre yra medicinos etika — etikos kryptis, nagrinėjanti moralinius klausimus medicinos praktikoje.

Medicinos etika yra susijusi su bioetika biomedicinos etikatačiau jos nėra tapačios. Medicinos nario dydzio norma etika daugiausia nagrinėja medicinos praktikos problemas, o bioetika yra labai plati disciplina: ji analizuoja bendresnius, su biologijos mokslų raida susijusius etinius klausimus. Bioetika skiriasi nuo medicinos etikos dar ir tuo, kad nereikalauja pripažinti tam tikrų tradicinių vertybių, kurios, Medicinos nario dydzio norma matysime antrame skyriuje, yra kertinės medicinos etikoje.

Medicinos etika, kaip akademinė disciplina, turi savo specialią terminologiją, nes daug sąvokų yra perimta iš filosofijos. Kadangi šio vadovo skaitytojai gali ir neturėti filosofijos pagrindų, pačiame tekste arba vadovo pabaigoje esančiame žodynėlyje pateikiami pagrindinių sąvokų apibrėžimai.

II skyrius – Gydytojai ir pacientai

Kodėl reikia studijuoti medicinos etiką? Visi šie argumentai yra iš dalies, bet tik iš dalies, pagrįsti. Viso pasaulio medicinos mokyklose vis geriau suvokiama, kad jos turi skirti daugiau laiko ir lėšų savo studentų etikai lavinti.

Šiuo požiūriu medicinos mokyklas smarkiai skatino ir palaikė tokios organizacijos kaip Pasaulio medicinos asociacija ir Pasaulio medicinos mokymo federacija žr.

  • Medicinos bankas – Vikipedija
  • Į rezoliuciją, kurioje keliami ypatingai svarbūs odontologijos klausimai — finansavimo, apmokėjimo už suteiktas paslaugas, paciento teisės pasirinkti gydytoją odontologą problemos, atsakymus pateikė Vyriausybė bei Seimo pirmininkas informuodami, jog rezoliucija perduota nagrinėti kompetentingoms, jiems pavadžioms institucijoms — LR Sveikatos apsaugos ministerijai bei Seimo Sveikatos reikalų komitetui.

Skaitant šį vadovą turėtų paaiškėti, kokią reikšmingą vietą medicinos mokymo procese Medicinos nario dydzio norma medicinos etika. Tiesiog galima apibendrinti, kad etika yra ir visada buvo esminis medicinos praktikos komponentas. Etikos principai, tokie kaip pagarba asmeniui, informuoto asmens sutikimas ir konfidencialumas, Medicinos nario dydzio norma gydytojo ir paciento santykių esmę.

Pagrindiniai veiklos rodikliai[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] m.

Kita vertus, šių principų taikymas tam tikrose situacijose dažnai yra problemiškas: gydytojai, pacientai, jų šeimų nariai ir kiti sveikatos priežiūros darbuotojai gali nesutarti dėl geriausio tos situacijos sprendimo. Etikos studijos padeda medicinos studentams susipažinti su sudėtingomis situacijomis ir ieškoti racionalių jų sprendimo būdų bei vadovautis tam tikrais principais.

Etika taip pat svarbi nagrinėjant gydytojų santykius su savo kolegomis, su visuomene bei atliekant mokslinius medicinos tyrimus.

  • Uncategorised - LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMAI
  • Тысячи раз наблюдал он этот акт творения, редко отдавая себе отчет в том, что где-то должны существовать прототипы всего, что он видит входящим в его мир.

Medicinos etika, medicininis profesionalizmas, žmogaus teisės ir teisė Etika, kaip matysime Socialinio dydzio narys skyriuje, yra neatsiejama medicinos dalis jau nuo Hipokrato laikų. Senovės graikų gydytojas Hipokratas, gyvenęs V amžiuje prieš mūsų erą, laikomas medicinos etikos pradininku. Hipokratas suformulavo medicinos, kaip profesijos, sampratą, pagal kurią gydytojai viešai pasižada pirmenybę teikti pacientų, o ne savo pačių interesams plačiau apie tai skaitykite trečiame skyriuje.

Tikrasis pletros narys

Šiame vadove taip pat bus atskleistas akivaizdus etikos ir profesinės veiklos ryšys. Pastaruoju metu medicinos etikai didelę įtaką daro pokyčiai, vykstantys žmogaus teisių srityje. Pliuralistiniame, įvairias kultūras jungiančiame bei skirtingas moralines tradicijas pripažįstančiame pasaulyje tarptautinis sutarimas svarbiausiais žmogaus teisių klausimais gali sudaryti medicinos etikos pagrindus, priimtinus visų tautų ir kultūrų atstovams.

Be to, gydytojai dažnai susiduria su medicinos problemomis, atsirandančiomis dėl tokių žmogaus teisių pažeidimų kaip priverstinė migracija ar kankinimai. Medikams labai aktualios yra diskusijos apie tai, ar teisė į sveikatos priežiūrą yra viena iš žmogaus teisių; juk atsakymas į šį klausimą iš esmės lemia, kas vienoje ar kitoje šalyje gaus reikiamą sveikatos priežiūrą.

Šiame vadove bus nuodugniai svarstomi žmogaus teisių aspektai, darantys poveikį medicinos praktikai. Medicinos etika yra neatsiejama ir nuo teisės.

Medicinos bankas

Dauguma šalių turi įstatymus, kurie apibrėžia, kaip gydytojai privalo spręsti pacientų priežiūros ir medicininių tyrimų metu iškylančias etines problemas. Be to, kiekvienoje šalyje už medicinos licencijavimą ir priežiūrą atsakingos institucijos turi teisę imtis tam tikrų sankcijų, o pasitaikius etikos pažeidimų, jas taikyti gydytojams.

Tačiau etika ir teisė nėra visiškai tas pats. Palyginti su teise, etika dažniausiai nurodo aukštesnius elgesio standartus, o kai kuriais atvejais etikos požiūriu gydytojai turėtų ignoruoti įstatymus, jei šie reikalautų elgtis neetiškai.

Dar daugiau, skirtingų šalių įstatymai gali smarkiai skirtis, tačiau etika yra taikoma nepriklausomai nuo šalies ir tautinių skirtumų. Būtent todėl šio vadovo pagrindinis objektas yra etika, o ne teisė. Mokslas tiria tai, ką galima stebėti ir matuoti, o kompetentingas gydytojas atpažįsta ligos ar negalavimo simptomus ir žino, kaip Medicinos nario dydzio norma žmogui sveikatą.

Medicinos etikos vadovas

Tačiau mokslu paremta medicina turi savo ribas, ypač kalbant apie žmogaus individualumą, kultūrą, religiją, laisvę, teises ir pareigas. Medicina kaip menas pasireiškia taikant medicinos mokslo ir technologijų laimėjimus konkretiems pacientams, šeimoms ir bendruomenėms, tarp kurių nėra dviejų vienodų.

Dauguma skirtumų tarp asmenų, šeimų ir bendruomenių yra nefiziologiniai. Tačiau būtent sugebėjimas atpažinti šiuos skirtumus ir gebėjimas atitinkamai Medicinos nario dydzio norma juos reaguoti yra ta sritis, kurioje menai, humanitariniai ir socialiniai mokslai kartu su etika atlieka svarbiausią vaidmenį.

I skyrius – Pagrindiniai medicinos etikos bruožai

Iš tikrųjų kitų mokslų duomenys ir patirtis praturtina pačią etiką: pavyzdžiui, klinikinės dilemos pristatymas teatro scenoje gali daug labiau paskatinti etinius svarstymus ir pačios problemos analizę nei paprastas tokio atvejo aprašymas. Šiame vadove pateikiamos tik įvadinės medicinos etikos žinios ir kai kurie pagrindiniai klausimai.

Taigi šiuo leidiniu siekiama padėti Jums suprasti etinių aspektų svarbą medicinoje ir ypač paskatinti ieškoti mūsų pačių praktikoje iškylančių etinių problemų sprendimo.

Priede B pateiktas medicinos etikos šaltinių sąrašas padės Jums pagilinti savo žinias šioje srityje. I skyrius — Pagrindiniai medicinos etikos bruožai.