Valstybes pletros knyga. DI supervalstybės | himeja.lt

Jie yra nusipelnę ir Mažosios Lietuvos miško ūkio plėtrai. Lietuvos miškingumas padidėjo iki trečdalio teritorijos ir turi galimybių dar didėti. Taip pat, atsižvelgiant į skaitytojų poreikius ir knygų populiarumą, knygynuose kiekvieną dieną papildomas asortimentas. Diskusijos metu kalbėję savivaldybių merai pasigedo konkretesnių nuostatų dėl numatomos perduoti savivaldybėms ekonomikos augimo skatinimo funkcijos, dėl priemonių, kuriomis jos, vykdydamos šią funkciją, galėtų realiai naudotis, taip pat dėl paskatų už šios funkcijos vykdymą sistemos. Skaitmenine vadyba? Žmonės, nusipirkę šiuos objektus, stengiasi grąžinti statinių autentiškumą, kita vertus, pasitaiko plėšimo ir niokojimo atvejų.

Varpa turetu buti padidinta

Konferencijai pirmininkavęs komiteto pirmininkas Povilas Urbšys pakvietė gausiai susirinkusius vietos savivaldybių, apskričių regioninės plėtros tarybų, valstybės institucijų, asocijuoto verslo, mokslo ir mokymo įstaigų, visuomeninių organizacijų ir kitų suinteresuotų institucijų atstovus konstruktyviai aptarti vidaus reikalų ministro sudarytos darbo grupės parengtas Lietuvos regioninės politikos gaires baltąją knygą.

Su šio dokumento rengimo eiga, svarbiausiomis nuostatomis regioninės politikos iššūkiais, prielaidomis, planuojamais pokyčiais, regioninės politikos strategijos principais, jos Valstybes pletros knyga tikslu ir veiksmais pagal keturis uždavinius supažindino vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys.

Kodėl kartais pradingsta valstybės? Knygos „Išnykusių šalių žemėlapis“ pristatymas

Diskusijoje aktyviai dalyvavo savivaldybių merai, Lietuvos pramonininkų ir verslo darbdavių konfederacijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos administracijos atstovai, mokslininkai. Konferencijos metu kalbėjusieji asmenys pripažino parengto dokumento svarbą ir reikšmę.

Kursu vaizdo irasas, skirtas padidinti nari

Visgi, dėl minėto dokumento formos ir turinio buvo išsakyta daugiau kritinių pastabų. VVSK pirmininko P. Urbšio nuomone, šis dokumentas, kurio didesnę dalį sudaro ne regioninės politikos strategija ir jos įgyvendinimo priemonės, o esamos situacijos apžvalga, daugiau primena rinkiminę programą.

Knygos aprašymas Šioje knygoje apibūdintos verslo projektų įgyvendinimo stadijos, pateikta verslo projektų kompleksinio vertinimo metodika, apimanti finansinę, ekonominę bei socialinę analizę, strateginį poveikį aplinkai ir ekspertinį vertinimą. Tokia kompleksinė analizė, kaip investicijų įvertinimo metodas, leis nustatyti įvairių finansinių išteklių, tarp jų ir užsienio investicijų kreditų, panaudojimo efektyvumą transporto srityje.

Dokumente nepakankamas dėmesys skirtas regionų plėtros tarybų stiprinimui ir jų galių didinimui. Valstybes pletros knyga metu kalbėję savivaldybių merai pasigedo konkretesnių nuostatų dėl numatomos perduoti savivaldybėms ekonomikos augimo skatinimo funkcijos, dėl priemonių, kuriomis jos, vykdydamos šią funkciją, galėtų realiai naudotis, taip pat dėl paskatų už šios funkcijos vykdymą sistemos.

Buvo pateiktas ne vienas pavyzdys, parodantis, kad savivaldybių Valstybes pletros knyga ir galimybės pritraukti verslą, kurti darbo vietas dabartiniu metu yra pakankamai apribotos ir, nežiūrint pastangų, situacija nesikeičia.

Siekiant šios politikos stabilumo ir tęstinumo, buvo pasiūlyta apsvarstyti galimybę parengti ir pasirašyti politinių partijų nacionalinį susitarimą dėl valstybės regioninės politikos ir jos įgyvendinimo. Komiteto pirmininkas P. Urbšys pasiūlė Vidaus reikalų ministerijai ir ministro įsakymu sudarytai darbo grupei toliau tęsti darbą, teminiuose pogrupiuose išsamiau išgvildenti atskirus siūlomos naujos regioninės politikos mechanizmo elementus dėl kurių vis dar esama skirtingų nuomonių ar trūksta aiškumo, konkretumoparinkti tinkamą teisinę formą ir metų I ketvirtį parengti konkretesnį dokumentą, kuris galėtų būti teikiamas svarstyti visuomenei, Vyriausybei ir Seimui.

VEIKSMAI GALIMYBES METODAI