Nario perkelimas

Pagal Valstybės paramos perkeliamųjų asmenų integracijai teikimo ir perkėlimo į Lietuvos Respubliką išlaidų atlyginimo valstybei tvarkos aprašą toliau — Integracijos teikimo tvarka , integracijos operatorius su perkeliamuoju asmeniu pradės bendradarbiauti dar jam neatvykus į Lietuvą per perkėlimo koordinatorių. Pagal šį nutarimą pirmieji užsieniečiai — 4 asmenų prieglobsčio prašytojų, irakiečių, šeima — atvyko iš Graikijos m. Daugiau apie perkėlimą į nacionalinę teisę Mažiau apie perkėlimą į nacionalinę teisę Direktyvos yra ES teisės aktai, kuriuose nustatyti valstybėms narėms, kurioms jie skirti, privalomi tikslai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnis.

Microsoft Forms Daugiau

Neseniai paskelbta Perkėlimas į nacionalinę teisę Šiame skyriuje galima susipažinti su Nario perkelimas valstybių narių priimtomis ES teisės aktų daugiausia direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę priemonėmis.

Galima rasti priemonių pavadinimus ir tekstus jei jie pateikiamitaip pat informaciją apie pranešimo datas, nacionalinius aktų identifikatorius ir perkeltų ES aktų nuorodas.

Nario perkelimas

Šis skyrius atnaujinamas kas savaitę. Kaip atlikti paiešką šiame skyriuje?

Nario perkelimas

Puslapio kairėje pusėje pateikiamos paieškos priemonės. Spustelėjus nuorodą Perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių paieška, atsiveria išplėstinės paieškos forma, suteikianti įvairių galimybių.

Žingsnis po žingsnio: kaip atlikti biometrinį identifikavimą su „Smart-ID\

Spustelėjus nuorodą Neseniai paskelbta, randami visi per pastarąsias 14 dienų šiame skyriuje paskelbti dokumentai. Naudojantis pateikiama mašininio vertimo priemone nacionalinių priemonių pavadinimus galima išversti į Nario perkelimas kurią ES oficialiąją kalbą.

Nario perkelimas

Daugiau apie perkėlimą į nacionalinę teisę Mažiau apie perkėlimą į nacionalinę teisę Direktyvos yra ES teisės aktai, kuriuose nustatyti valstybėms narėms, kurioms jie skirti, privalomi tikslai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnis. Valstybės narės gali pasirinkti direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę formą ir būdus.

Nario perkelimas

Tačiau jos turi laikytis direktyvos sąlygų dėl siektino rezultato ir perkėlimo į nacionalinę teisę termino. Nacionalinės institucijos privalo pranešti Europos Komisijai apie priimtas priemones. Europos Komisija tikrina, ar ES teisės aktai į nacionalinę teisę perkelti visiškai ir tinkamai.

Nario perkelimas

Už visą šiame skyriuje skelbiamą informaciją apie ES teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę atsakingos tik pačios ją teikiančios valstybės narės.