Nemalo nario didinimas tiksli kaina, himeja.lt himeja.ltlt [6nq8qmpry9nw]

Prie langelio padjo anket ir ities raikl. Dariau prielaidą, kad tokia tema jums atrodys smagi ir kupina pozityvių asociacijų. Jame buvo rekomenduojama parengti lietuvišką katekizmą ir postilę, tačiau Kleinas manė, kad tikintiesiems, varginamiems karo negandų, labiau reikalingas giesmynas ir maldaknygė.

Herr Gregorius Kewnitius, Pfarr zur Georgenbg, 5. Vertimas 1. Ponas Magistras Danielius Kleinas, Tilžės lietuvių kunigas [išbraukta: kuris, tiesa, yra jaunas, tačiau žinomas kaip mokslo žmogus ir išmanantis kalbas], turi vadovauti ir stropiai prižiūrėti, kad viskas pagal [paraštėje: pagal Lutherio vertimą ir] šaltinius būtų perteikta kuo teisingiau ir išsamiau. Ponas Kristupas Sapūnas 14, Enciūnų kunigas. Ponas Andriejus Krauzė 15, Nybudžių kunigas. Du jo lotyniški eilėraščiai išspausdinti Rėzos Psaltero Dovydo pradžioje.

Spėjama, kad rengė lietuvių kalbos žodyną BržA I. Kleinas tuomet tebuvo 29 metų, konsistorijos manymu, dar labai jaunas, todėl jo talkininkais numatyti vyresni kunigai: Sapūnas erių, Krauzė ejų, Hiopneris apie erių metų. Toliau kunigaikščio prašoma aprūpinti konferencijos dalyvius maisto produktais ir padengti kitas jų išlaidas. Konferencija turėjo vykti Ragainėje, bet, atrodo, neįvyko. Po metų, aisiais, jau išspausdintame Visuotiniame potvarkyje pasakymas apie korektorių konferenciją praleistas Falkenhahn Kleinas darbo ėmėsi vienas.

Galima daryti prielaidą, kad remdamasis turtinga Bretkūno leksika, gramatinėmis ypatybėmis bei formų gausa jis ketino rengti lietuvių kalbos žodyną ir gramatiką. Falkenhahnasnustatė, kad Kleinas korektorius X 6 buvo peržiūrėjęs lapus in folio puslapiųparaštėse įrašęs apie 55 korektūras.

Jeigu Falkenhahnas teisus dėl autorystės jo teiginių dar niekas nepaneigėtai šie įrašai seniausi dabar žinomi Kleino jaunystės autografai. Jo amžininkų įrašų Biblijos tekste nenustatyta. Tad Kleinas bus buvęs pirmasis, po Jono Rėzos ėmęsis Bretkūno rankraščio. Visuotiniame potvarkyje nurodyta pirmiausia išspausdinti Naująjį Testamentą, tačiau Kleinas pradėjo nuo Senojo, būtent Didžiųjų pranašų knygų Izaijo, Jeremijo, Ezekielio ir Danieliaus, buvusių Bretkūno rankraščio IV tome.

Dabar tokį jo pasirinkimą paaiškinti sunku. Taip pat sunku pasakyti, kodėl jis Biblijos tvarkymą apleido. Galbūt pamatė, kad tai ne vieno žmogaus jėgoms?

O gal prioritetą teikė filologiniams darbams? Apie Biblijos redagavimą Kleinas nekalba nei gramatikų, nei giesmyno pratarmėse metų laiške 8r jis rašo, kad išleidęs gramatiką turėjo tvirtą pagrindą imtis religinių knygų rengimo ir pagaliau žengti prie Biblijos vertimo, bet daugiau informacijos apie tai nepateikia.

Kartu su gramatika Grammatica Litvanicavykdydamas Visuotinio potvarkio nurodymus, Nemalo nario didinimas tiksli kaina pradėjo rengti lietuvių kalbos žodyną. Apie žodyno pobūdį ir rengimo principus, deja, žinių neišliko. Rankraštis neišspausdintas, jo likimas nežinomas apie jį bus kalbama vėliau, žr.

Kleinas kūrybiškai ir lanksčiai vykdė valdovo nurodymus, laikėsi ne Visuotinio potvarkio raidės, o dvasios. Jame buvo Nemalo nario didinimas tiksli kaina parengti lietuvišką Padidinkite vyru varpa ir postilę, tačiau Kleinas manė, kad tikintiesiems, varginamiems karo negandų, labiau reikalingas giesmynas ir maldaknygė.

Albert.Ellis.-.Kaip.nepasiduoti.nerimui.ir.ji.kontroliuoti.2006.LT

Ją sudarė savo iniciatyva ir išspausdino kartu su giesmynu. Apie jo gyvenimą ir literatūrinę veiklą žinių nerasta. Laiške jis informavo valdovą, ką jau yra nuveikęs vykdydamas jo potvarkį: Dem ʒur unterthänigſter folge iſt ſeq[uenti] aō Apibendrinant Kleino pastangas įgyvendinti Visuotinio potvarkio nurodymus, galima daryti išvadą, kad jis pats pirmaeiliu uždaviniu laikė kalbos mokslo knygas, pirmiausia gramatiką, nes tokio pobūdžio knygos lietuviškose parapijose dirbę kunigai dar neturėjo.

Tą darbą sėkmingai atliko, tačiau jo kūrybos mūza buvo poezija, o lietuviškas giesmynas viso gyvenimo rūpestis. Kleinas buvo kolektyvinio lietuviškų raštų rengimo šalininkas ir propaguotojas. Visuotiniame potvarkyje pabrėžta, kad prieš spausdinant Bibliją būtini du dalykai: 1 rankraštį turi patikrinti ir apsvarstyti žinovai; 2 aprobuoti vyresnybė: Ʒu verfertigung aber ſolches Nemalo nario didinimas tiksli kaina Newen Teſtaments vnd der gantʒen Bibel gehæret nun beydes die Reviſo vnd inpresſio.

Kleinas išplėtojo kolektyvinę kanoninių raštų rengimo tradiciją. Jis manė, jog naudinga recenzuoti ir kitas knygas gramatikas, giesmynus ir pan. Gramatikos ir giesmyno rankraščius metais Kleinas įteikė kunigaikščio paskirtiems cenzoriams. Šie jo darbus įvertino palankiai ir rekomendavo spausdinti. Danieliaus Kleino giesmyne išspausdintos 3 jo giesmės. Kaip matyti iš gramatikoje išspausdintos prakalbos skaitytojui KlG B 3rKleinas savo iniciatyva buvo pateikęs rankraščius įvertinti dar Kristupui Sapūnui 22 iš Didžiųjų Rūdupėnų, Jonui Lemanui 23 iš Klaipėdos ir Kristupui Pretorijui 24 iš Karaliaučiaus.

Gramatika išspausdinta iųjų rudenį Karaliaučiuje. Tai pirmoji lituanistinė knyga, išleista Johanno Reusnerio spaustuvėje ką tik nuliedinus lietuviškas raides. Knyga tuomet nebuvo populiari, Nemalo nario didinimas tiksli kaina iki Kleino mirties nesiliovė jos kritikavę.

Iki šiol nerasta dokumentų, galinčių atskleisti, kokios buvo kunigų nepasitenkinimo priežastys. Kleinas pratarmėje juos vadina pavyduoliais ir kirstukais, tačiau nepalieka jokių konkrečių užuominų. Kritikų argumentai nepaaiškėja ir iš metų laiško kunigaikščiui. Rengiant giesmyną spaudai, kilo kur kas didesnių sunkumų. Kleino propaguota kolektyvinio rengimo nuostata pasirodė pražūtinga jam pačiam, nes visuomenė dar nebuvo tam subrendusi.

Susidūrė skirtingos giesmių kūrėjų literatūrinės nuostatos ir asmeninės ambicijos, sukėlusios filologinę polemiką ir užvilkinusios spausdinimą. Nematydamas išeities, Kleinas asmeniškai kreipėsi į krašto valdovą Frydrichą Vilhelmą 25 valdėvienvaldiškai sprendusį visus svarbius krašto, taip pat ir religinio švietimo reikalus.

Buvo sudaręs lietuvių kalbos žodyną, rankraščio likimas nežinomas BržA I. Kleino giesmyne išspaudintos 3 jo giesmės. Jam priskiriamas vokiečių lietuvių kalbų žodynas Clavis Germanico- Lithvana; buvo išvertęs Biblijos sentencijų rinkinį, rankraštis dingo.

Peržiūrėjo spaudai rengiamą Kleino gramatiką ir giesmyną. Kleino giesmyne jo pasirašytų giesmių nėra. Rengė lietuviškas giesmes, bet Kleino giesmyne jo pasirašytų giesmių nėra BržA I Apie jo lietuviškas giesmes ne žinoma.

Churfürst, Kurfürst, lot. Electort. Šiame straipsnyje jis vadinamas bendresniu žodžiu kunigaikštis. Kitoje lakno kabinoje procedra bus dar paprastesn. Atidaryti siurblio dangt, pakus sudti krep lakno spintelje. Ieidami jie sutiko ateinani lktuvo gul. Sergejus Iva novas nemgino sugauti lakno vilgsnio, nuleido akis ir pa stebjo, kad vyro lagaminas su ratukais lygiai toks kaip ulco. Samsonite Aspire GRT. Toks pat raudonas.

Trko nediduko prie rankenos tvirtinamo krepio. Jie nieko vienas apie kit neino. Apie motyvus, gyvenim ar eim. Sergej, ulc ir jaunj lakn siejo tik j neregistruoti Tailande pirkt mo bilij telefon numeriai, kad galt pasisti inut, jei tvar karatyje atsirast pakitim.

Sergejus abejojo, ar ulcas ir is laknas ino vienas apie kit. Andrejus grietai ribojo infor macij, teik tik btiniausias inias.

Dl to Sergejus Nemalo nario didinimas tiksli kaina ne nutuok, kas nutiks su pakuotmis. Bet galjo nuspti. Mat nusileidus po vietinio skrydio i Oslo Bergen laknui ne reikia eiti per muitin ar apsaug. Bergene jis neasi rankin baga viebut, kur apsistoja gula.

  1. Padidinti Sekso penis skersmens
  2. Pietro U.
  3. Kiekviena sudėtinga problema turi paprastą sprendimą, kuris yra klaidingas.
  4. Nario storio giria

Vidurnakt kambario duris tyliai pabeldiama ir keturi kilogramai heroino perduo dami i rank rankas. Nors dl naujojo narkotiko fiolino heroino kainos krito, gatvje u dvideimt penkis miligramus paprastai mokama kron. Turint galvoje, kad narkotikus su priemaiomis dar dedama pried, susidaro atuoni milijonai kron. Skaiiuoti jis moka gerai. Tiek, kad inot, jog jam mokama per maai. Bet ino ir tai, kad didesn pyrago gabal usitarnaus padars tai, k reikia. Ir, gaudamas tok umokest, po poros met gals nusipirkti nam Tagilyje, susirasti daili panel i Sibiro, na, gal ir priglausti motin su tvu, kai ie nusens.

Sergejus Ivanovas jaut, kaip perti tatuiruots viet tarp meni. Tarsi oda nekantriai laukt dar vieno atvaizdo. Jis nesi kone juokingai atrodant kanvos lagaminl ir mikliai ingsniavo i pastato pietinje pusje. I pairos Oslo irdis - nors, kai kuri teigimu, miestas ivis tokios neturi plak ramiai.

Nakties ritmu. Skirting lygmen sankrya vie n po kito ispjaudavo po j besisukiojanius automobilius: rytus - Stokholmo ir Trondheimo pusn, iaur, kur isids t kiti miesto rajonai, vakarus - Drameno ir Kristiansando kryptimi.

Tiek Nemalo nario didinimas tiksli kaina forma, tiek dydiu didiuls sankryos iedas primin brontozaur, netrukus inyksiant merdjant milin, kur greitai pakeis pramatnaus naujo rajono namai ir biur pastatai, idygsiantys netoli naujojo statinio - Operos teatro.

Mechaniskai padidinti narys. Mechaniskai padidinti narys.

Vyras stabteljo ir nuvelg balt ledkaln, stksant tarp sankryos ir fiordo. Pastatas jau susilav kelet tarp tautini architektros apdovanojim. Jzau, kokia paanga, pagalvojo vyras. Jis mat ne daug adani miesto pltr, o praeit. Mat ia irgi rinkosi narkomanai, drieksi besibadanij teritori ja: iek tiek pridengti palaiki pairi kvaialus virktsi ir svaiginosi prarastieji miesto vaikai.

Pairs atstojo plon per tvar tarp j ir nieko nenutuokiani geranorik tv social demokrat.

Welcome to Scribd!

Kokia paanga, pagalvojo jis. Nuo tada, kai stovjo ia paskutin kart, prajo treji me tai. Viskas nauja. Viskas taip pat. Jie grdosi siaurame ols plotelyje tarp stoties ir greit kelio, beveik kelkratyje. Taip pat apkvait kaip ir anuomet. Guljo ant nugaros, primerk akis, tarsi per rykiai spigint saul, tupjo ir iekojo dar sveikos kraujagysls, kuri bt galima besti adat, arba stovjo pasvir, sulinkusiais keliais, 5 su kuprinmis ant pei, nebesuvokiantys, kas dedasi.

Tokie patys veidai. Ne tie patys gyvi lavonai, kuriuos mat anuomet, tie jau seniai pakiti po velna. Bet veidai - tokie patys. Pakeliui link Muitins gatvs vyras pamat ir daugiau ti peli. Kadangi jie buvo susij su jo grimo prieastimi, pa mgino susidaryti spd.

Band nusprsti, ar j daugiau, ar maiau.

Padideje nariai storio Pirkti uz padidins nariu aparatas

Pastebjo, kad jie vl prekiauja Platos aiktje. Baltai nudaytas nedidukas asfalto kvadratas vakarus nuo Gelein kelio aikts virto Oslo Taivanu, nekontroliuojama prekybos narkotikais zona, rengta taip, kad pareignai galt atidiai stebti, kas vyksta, ir galbt sustabdyti pirm kart pasiro diusius jaunus pirkjus. Bet verslas pltsi, Platoje atsiskleid tikrasis Oslo veidas tai vienas bjauriausi heroino platinimo punkt Europoje ir i vieta tapo tikru turist traukos cent ru. Heroino apyvartos ir perdozavimo statistika sostinei nuo seno dar gd, bet visgi nebuvo tokia matoma dm kaip Pla ta.

Laikraiai ir televizija uversdavo visuomen nuo narko tik apdujusi jaun moni - po Oslo centr dienos akyje besibastani zombi - nuotraukomis. Kaltino politikus. Kai valdios postuose sdjo deinieji, kairieji triukmavo. Nepa kanka priklausomybs lig klinik. Pasmerktieji kaljimui tampa vartotojais. Naujojoje klasinje visuomenje imigran t rajonuose buriasi gaujos. Kai valdi rankas pam kai rieji, urmul m kelti deinieji.

user logai.

Trksta policijos pareig n. Per lengvos slygos prieglobsio iekotojams. Tad i vis pusi puolama Oslo miesto taryba griebsi ne ivengiamo sprendimo - igelbti savo kail. Suluoti ml po kilimu. Udaryti Plat. Vyras lininiu kostiumu pastebjo ant laipteli stoviniuo jant jaunuol dvispalviais futbolo komandos Arsenai mar kinliais.

Uploaded by

Prieais j mindikavo keturi tipeliai. Daug kas saksi, kad perskaiius antrj knyg galimapulti nevilt. U maiausi prasikaltim laukia bausm -u tv, seneli nuodmes kakodl turi atsakyti j vaikaiiai,ima rodytis, kad ninieko nebegalima padaryti. A juosraminau. Nors informacija knygose maksimaliai apdorota,taiau tai vis dlto reportaas, kaip a siekiau painti pasaulir j valdanius dsnius. Jei mogus triukmauja,siautja ir kauja iorikai, taiau irdyje isaugo meil, taineigiamos takos jo sveikatai nedaro".

Jei aengiu teisinga kryptimi, tada net paviriaus "purvas",persidavs i protvi, inyksta. Asmenin karma susijusi sutv karma, ir jei a trijuose praeituose gyvenimuose niekinau mones, laikydamas save protingesniu u juos, tai iame gyvenime gaunu tok tv, senel ir prosenel.

Todl,kai mogus pradeda save tobulinti atsikreips Diev, galimasakyti, kad eimos karma jo neslegia, jis turi tik asmeninkarm.

Ir kuo stipriau jis veriasi Diev, tuo maiaupriklauso nuo aplinkinio pasaulio energetikos, nuo negatyviossavo protvi ir savo paties praeit gyvenim patirties. Kaia raiau treij knyg, bdavo moment, kai sutrikdavau. Paalini prierai prie vienos gyvenimikos vertybs, ikylakita. Atrodydavo, kad procesas Nemalo nario didinimas tiksli kaina. Todl bandiaumaksimaliai apibendrinti svok "mogikoji vertyb".

Galiausiailiko dvi kardinalios sampratos - "pavydas" ir "ipuikimas". Vienos lig ir nelaimi grups buvo susijusios susantyki tema, kitos - su gabum, intelekto, tobulybs tema.

Pavydas sukeldavo vienas ligas, ipuikimas - kitas, opavydo, sumiusio su ipuikimu, padariniai - paprastai paiossunkiausios ir danai neigydomos ligos. Nors pati kelionė tikslo link - važiavimas dviračiu ar lygiagretusis slalomas - jiems iš tikrųjų vertinga, juk kitaip jie nebūtų pradėję daryti to, ką daro dabar. Apdovanojimai ne tik mažina motyvaciją ir paverčia smagias užduotis nuobodžiomis. Deja, jie taip pat paveikia nuobodžias už­ duotis - paverčia jas dar nuobodesnėmis, nes visa užduoties vertė, kuri galėtų atsverti nuobodumą pavyzdžiui, savo daiktų atradimas sutvarkius kambarįstaiga dingsta ir lieka tik nuobodumas.

Neapdovanojimas arba tinkamas apdovanojimas nėra tas pat kaip dėmesio nesuteikimas. Jeigu norite paskatinti kieno nors Nemalo nario didinimas tiksli kaina tyvumą ar kūrybingumą, paminėkite to žmogaus darbą ir pastan­ gas. Pasakykite jam, kad jo aktyvumas jums atrodo fantastiškas, arba kad jums džiugu, jog jis įdėjo tiek pastangų į jūsų bendrą dar­ bą. Toks apdovanojimas yra daug konstruktyvesnis kūrybingumo ir aktyvumo požiūriu negu aukso medalis.

Be to, kiek ilgiau blizga. Motyvacijos konsultantas Stephenas Covey dažnai pasakoja, kad anksčiau jis kiekvieną žiemą slidinėdavo. Jis sunkiai dirbo, siekda­ mas tobulėti, ir žinojo, kad jam sekasi, nes vis griūdavo. Neslidinėjantiems gal skamba keistai, tačiau jeigu esate iš tų, kurie bent kartą rišosi slidinėjimo batus ar snieglentės dirželius, žinote, kad negriūvate tada, kai nedaug iš savęs reikalaujate.

Coveyliovėsi griuvinėjęs leisdamasis nuo kalno, kai jam buvo aštuoniolika. Tada jis nustojo rizikuoti. Būti puikiu slidininku jau nebetapo taip svarbu ir Q B S B nuostabus protas nesinorėjo daryti daugiau klaidų.

Covey sako, kad vis dar neblogai slidinėja. Tačiau jis nepatobulėjo nuo aštuoniolikos metų. Si istorija galėtų būti ir mano. Neblogai moku naudotis tiek slidėmis, tiek snieglente. Tačiau jau seniai praradau norą griūti ir žalotis. Esu senesnis, bailesnis ir per retai slidinėju. Todėl darau tai saugiai. Ir veikiausiai blogiau negu tada, kai man buvo aštuo­ niolika. Tikiuosi, mano mintis aiški: jei nesate pasiruošę kartais klysti, nepatobulėsite.

Vyru formu ir matmenu narys Tinkamai naudokite siurbli, kad padidintumete nari

Dauguma žmonių vengia klaidų, nes bijo parodyti, kad jiems nepasisekė, arba per daug nori parodyti, kad jiems pui­ kiai sekasi. Tačiau jūs esate protingi ir žinote, kad klaidos yra mo­ kymosi ir gyvenimo dalis. Atminkite, klaida savaime nėra blogas dalykas. Jūs pasirenkate savo požiūrį į ją.

Kitaip tariant, tai grįžtamasis ryšys, ku­ rio jums reikia, siekiant tobulėti ir pasiruošti reikiamas priemones.

Kartais jos apsiriboja lngva paaipa, npasiti-kjimu, npasitnkinimu, kartais, pa po skaudi, didl atgar-s turjusi vki, virsta atviru pasipiktinimu ir nt napkanta.

Būti kūrybingam, vadinasi, būti neištirtoje teritorijoje. Todėl svar­ bu mokytis iš savo klaidų ir jas panaudoti naujoms kryptims atrasti.

Kai einate keliu, kuriuo dar niekas nėjo, tik jūsų klaidos gali padėti tobulėti. Tačiau kūrybiškas problemų sprendimas yra kelių žingsnių procesas. Tai, kad esate kūrybingas, nereiškia, jog akimirksniu rasite sprendimą.

Prietaisas, skirtas padidinti nariu atsiliepimus Kaip as galiu padidinti kraujo srauta i nari

Vadovaukitės toliau išvardytais punktais ir nukreipsite savo smege­ nis reikiama linkme. Išsirinkite problemą, kuri šiuo metu yra iškilusi, arba dėl smagumo kokią nors sugalvokite ir pažiūrėkite, kas bus.

Turėkite po ranka šį sąrašą, kai iškils kasdieniška problema. Įstrigę bet kada galėsite peržiūrėti punktus ir pamatysite, ar ko nors nepraleidote. Apibrėžkite problemą, kurią norite išspręsti geriausia, kad Nemalo nario didinimas tiksli kaina būtų jums įdomi. Susikurkite dėmesio neblaškančią aplinką, kurioje galėtu­ mėte tirti problemą. Įkvėpimas naudingas, tačiau įsitikinkite, kad jaučiate skirtumą tarp to, kas jus įkvepia, ir to, kas blaško. Taip neprarasite koncentracijos. Dirbkite su problema taip, kaip jums įprasta.

Darykite tai tam tikrą laiką be pertraukų. Užsirašykite rezultatą. Dabar susipa­ žinote su užduotimi. Sukurkite metaforą, vaizdinį, viziją ar poetinę išraišką, repre­ zentuojančią problemą, su kuria susidūrėte. Nepraleiskite šio žingsnio. Suprasdami užduotį labiau intuityviai, galėsite teikti sau idėjas tokiu būdu, koks kitaip gali būti sunkiai pa­ siekiamas.

Nustatykite įgūdžius, kurių reikalauja aktualios problemos kontekstas. Ar jums reikia ką nors gerai išmanyti? Ar reikia ge­ riau mokėti prancūzų kalbą? Pradėti sportuoti? Išmokti groti instrumentu? Pasirūpinkite reikiamomis žiniomis. Nesuprasdami mate­ matikos nesugebėsite išspręsti matematinio uždavinio. Ar jums reikia žinyno? Nueiti į paskaitą? Lankyti vakarinius kursus? Neturėkite išankstinių nuostatų. Pabandykite į reikiamą sritį pažvelgti taip, lyg nieko apie ją nežinotumėte. Automatinio išsaugojimo funkcija, kurią turi dauguma šiuolaikinių kom­ piuterinių programų, paremta tokiu požiūriu: jei nieko neiš­ manote apie kompiuterius, darote prielaidą, kad jūsų rašo­ mas tekstas išsaugomas jums nieko nedarant.

Taip ir būna, kai rašote. Vis dėlto užtruko, kol ši funkcija tapo savaime su­ prantama kompiuterinių programų dalimi. Kelkite klausimus. Kodėl yra taip, o ne kitaip? Kodėl tas ar tas nuolat daroma taip pat? Ar tai geriausias būdas, ar įprotis? Atlikite užduotį, nes patys to norite, o ne dėl to, kad būsi­ Padidejes mokymosi narys apdovanoti. Pasistenkite būti patenkinti rezultatu, užuot siekę būti geresni už kitus.

Rinkitės lygį, atsižvelgdami į savo, o ne į kieno nors kito tikslus. Sugalvoję idėjas ir galimus sprendimus, rizikuokite. Išdrįskite duoti laisvę ypatingoms mintims ir žiūrėkite, kur jos veda. Būkite tikri, kad galite dar labiau patobulinti savo kūrybin­ gumą. Įstrigę užsirašykite Nemalo nario didinimas tiksli kaina apie problemą ir galimą jos spren­ dimą ir pabandykite derinti šiuos apibūdinimus neįprastu būdu: šalinkite tai, kas susiję su šia problema, keiskite, jun­ kite, sudarykite kitokią tvarką, formą ir pan.

Pažiūrėkite, kas vyks. Jei vis dar nepajudėjote, atsitraukite nuo pagrindinio tikslo ir suskirstykite jį į mažesnius jei dar to nepadarėte. Pradė­ kite dirbti su kiekvienu mažesniu tikslu atskirai. Atsitraukite nuo problemos ir imkitės ko nors kito. Arba nu­ eikite į kiną. Leiskite problemos sprendimui bręsti pasąmo­ nėje ir vėl jos imkitės, kai pajusite, kad protas pailsėjo.

Siekite kiekybės - darykite daug kūrybiškų bandymų. Kūry­ biškiausi sprendimai atsiras, kai būsite produktyviausi.

Henrik.fexeus. .nuostabus.protas.2013.lt

Be abejo. Šių dviejų dalykų ryšys yra toks: kai vienas iš jų stiprus, kitas silpnas. Ar pri­ simenate Norvilą su popieriaus lapeliu? Visiems sutiktiems savo idėją jis rodė vienodai entuziastingai.

Tikrovėje dažnai cenzū­ ruojame savo kūrybiškas mintis net neišdrįsę jų išlieti popieriuje. Atsisakome žengti ant siūbuojančios proto lentos, ant kurios bū­ name kūrybingi, nes bijome, kad nepajėgsime. Arba mums nepa­ siseks. Nenoras patirti nesėkmę paremtas baime. Tačiau nelabai aišku, ko bijome. Manome, kad nebepatiksime sau arba kitiems, jei mums nepasiseks.

Bet ar ne tiesa, kad patiksime sau dar mažiau, jei nebandysime? Jei vis dar baiminatės ar nervinatės, siūlau pasikalbėti su vaiku apie tai, ko jis arba ji bijo ir ką su ta baime daro. Vaikai dažniausiai bijo konkrečių dalykų - mirties, branduolinio karo arba tamsiame kampe gyvenančių pabaisų. Nežinau, kaip atrodo jums, bet man jūsų baimė dėl rytojaus pristatymo darbo kolektyvui neprilygsta baimei būti suėstam tikrų tikriausios pabaisos.

45_Jo.Nesbo-Vaiduoklis

O vaikas savo bai­ mę įveikia. Vadinasi, ir jūs galite. Tai išskir­ tinė savęs kankinimo forma - kas vakarą dvi su puse valandos sto­ vėti scenoje prieš penkis-aštuonis šimtus už bilietą sumokėjusių žmonių nežinant, kaip man seksis. Tiesą sakant, velniškai baisu. Tačiau taip pat beprotiškai smagu.

Nes kaskart kam nors įvykus ne pagal planą išmokstu ką nors naujo. Ir kitą kartą būnu truputį ge­ resnis. Nors dažnai rizikuoju apsikvailinti prieš tūkstantį žmonių, tai niekis, palyginti Nemalo nario didinimas tiksli kaina baime būti suėstam siaubingos pabaisos.

Gerai, tada taip. Todėl nusileiskime truputį giliau. Esama penkių baimės tipų, kurie gali jus sustabdyti net nepradėju­ sius veikti. Pateikiu tuos tipus čia - taip pat ir vaistą nuo kiekvieno iš jų.

Iš tikrųjų vaistas visada tas pats - drąsa. Tačiau priklausomai nuo to, ko bijote, drąsą atrandate skirtingais būdais. Baimė tapti patyčių auka verčia statyti sienas ir nelei­ džia išbandyti naujų dalykų - juk galime apsižioplinti. Nerimas dėl to, ką mano kiti, atima iš mūsų energiją ir savigarbą. Jei kenčiate nuo šios baimės, pasirūpinkite, kad jus suptų žmo­ nės, kurie mąsto taip pat kaip ir jūs.

Ieškokite bendradarbių, su­ prantančių, ko siekiate. Tai turėtų būti kiti žmonės, ne tie, kurie su jumis aktyviai sprendžia problemą. Užteks, jeigu su jais bus galima pasidalyti mintimis ir pajusti jų supratimą.

Jei visas pasaulis jūsų nesupras, bet kada galėsite atsisukti į juos ir gauti paramos, palai­ kymo ir paskatinimo. Taip pat verta turėti omeny, kad visi genijai iš pradžių buvo iš­ juokti ir išvadinti bepročiais. Visa tai nereiškia, kad esate genijus vien dėl to, kad iš jūsų juokiamasi.

Bet vis tiek. Žaidžiate ne tam, kad laimėtumėte, o tam, kad nepralaimėtumėte. Visada turite puikų paaiškinimą, kodėl kvaila veikti būtent dabar arba jau šiandien žengti žingsnį į priekį.

Episode 37: GATT/WTO

Tačiau rezultatas - kas­ dienis nerimas ir jausmas, kad reikia kažko daugiau. Apple įkūrėjas Steve as Jobsas m. Šią baimę galite įveikti tiesiog ką nors darydami. Pradėdami da­ ryti. Atlikdami užduotį. Bet ką. Ne taip svarbu, ką darysite. Svarbu, kad darysite. Taip nestovėsite vietoje. Veiksmais metę iššūkį bai­ mei, šiaip ar taip, patirsite, kad ji nėra tokia jau nenugalima, kaip atrodo. Oišsijudinę įgausite energijos, kuri padės įveikti kliūtis. Lygiai taip pat, kaip skirstote didesnį tikslą į mažesnius plačiau apie tai kalbėsiu skyrelyje apie motyvacijągalite suskirstyti baimę į dalines baimes.

Padarykite Nemalo nario didinimas tiksli kaina konkretesnes. Ką iš tikrųjų bijote prarasti? Sudarykite sąrašą. Pasirūpinkite, kad žinotumėte, ką iš tiesų reiškia sąraše nurodyti dalykai. Kovokite su jais po vieną iš eilės. Girkite save net už mažus laimėjimus. Ji auga mokykloje, kai aiškiai matome, kas atsitinka su atstumtaisiais ir patyčių aukomis.

Brandžiame amžiuje baimė nepritapti gali būti stipresnė negu bet kada. Mūsų gilus evoliucinis paveldas aiškina mums, kad atstumtieji retai išgyvena. Todėl, užuot išsakę savo nuomonę, tikimės, kad niekas mūsų nepastebės. Jei tylėsime ir da­ rysime taip, kaip mums sako kiti, su niekuo nesusidursime ir kiti mus mėgs.

Ar bent jau priims. Ši baimė sukuria nemalonų pasyvu­ mo ir klaustrofobijos derinį, kuris galiausiai trukdys bet kokiems jūsų veiksmams, išskyrus tuos, kurie darys jus nematomą. Jeigu iš tokio aprašymo atpažįstate save, privalote kai ką pada­ ryti. Tai skambės kaip klišė, bet tai fundamentali žmogiškoji tiesa. Jūsų veiksmai ir mintys nėra jūs. Jūsų veiksmai ir mintys nėrajūs. Tai yra jūsų norų rezultatas ir siekis veikti pagal juos, naudojant turimas priemones.

Kai jūsų idėjoms nepasiseka, tai nereiškia, kad nepasiseka jums. Tai reiškia, kad siekio, žinių, planavimo ir veiks­ mo procesas turi būti permąstytas. Tai reiškia, kad jūs mokotės. Užuot taip darę, pasakykite, kad rezultatas neatitiko jūsų lūkesčių ir kad panagrinėsite, kodėl taip atsitiko.

Pamatysite, kad dėl tokio poelgio visai nesumenks jūsų statusas grupėje - veikiau jau padidės.

Gerbiame tuos, kurie prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir juos analizuo­ ja. Ir ne taip svarbu, ar viskas vyksta taip, kaip norisi.

Svarbu, kad vėl pradėtumėte veikti. Nieko baisaus, jei veik­ site atsargiai. Pirmiausia smarkiai nerizikuokite. Apskaičiuokite biudžetą. Planuokite Nario dydis L. Naudokitės paprastomis ir aiškiomis idėjomis - kuo jos trumpesnės, tuo geriau. Iš anksto pagalvokite apie alternatyvas, jei kas nors eitų ne pagal planą. Taip įgausi­ te drąsos, pasitikėjimo savimi ir pamažu ryšitės žengti didesnį žingsnį.

Negalėsite augti, jei niekada nebandysite daryti to, ko dar nemokate. Arba į konferenciją. Baimė, kad kas nors eis ne pagal planą, paverčia mus saugumo narkoma­ Nemalo nario didinimas tiksli kaina. Otai lemia nesugebėjimą veikti. Aišku, būtų patogu, jei visada turėtume detalią schemą, ką daryti pradžioje, viduryje ir pabaigoje.

Tačiau taip nebūna. Netikrumas yra mūsų gyvenimo dalis - ir jis daro gyvenimą įdomų. Įsivaizduokite, kad tikrai žinote, kaip klostysis visas jūsų gyve­ nimas: kada sutiksite savo antrąją pusę, kada susipyksite ir išsiskirsite, kur būsite, kai susitaikysite, kokį namą nusipirksite ir kokią laidą rodys per holograminį televizorių, kai mirsite nuo senyvo am­ žiaus.

Kad irtoks pavyzdys: jei policininkas tampa eis-mo vykio dalyviu, tai nepriklausomai nuo to, ar jis tuo Nemalo nario didinimas tiksli kaina dirba, ar ne, ar kaltas dlavarijos, ar ne, jis privalo nuvaiuoti duotikraujo, kad bt nustatytas jo girtumas.

Klausimas, kodl neutekt paprasto al-kotesterio? Todl, kad taip teiss aktaisatsiliepiama visuomens nuomon apiepolicijos pareigno visuomenin status. Dar vienas pavyzdys: kaimo apylinksinspektorius mokykloje vadovauja sportobreliui. U tai jis, pagal statym, negali gauti umokesio. O juk dirbdamas papil-dom darb jis tiesiogiai usiima preven-cija, uima vaikus. Taigi vl suponuojamasituacija, kad policijos pareignas u dyk,laisvu nuo tarnybos metu vykdyt polici-jos unkcijas. Kiek tokiam darbui jam u-teks entuziazmo?

Ir pagal j matuojamsik policij. Taigi keliame policijaididiulius proesinius ir etinius, pagaliau,tiesiog mogikuosius reikalavimus. Nori-me, kad jie bt bet kada pasiry aukotisvisuomens labui, kad net po savo darbovaland stot ginti vieosios tvarkos, kadbt nepriekaitingos reputacijos pilieiaine tik darbe, bet ir laisvalaikiu, o mokti utai esame nepasireng.