Valstybes augimo augimas

Sisteminga žmogiškojo kapitalo vystymo strategija sudarytų prielaidas vientisam politikos įgyvendinimui atskirose srityse. Partnerystės susitarimais turėtų būti užtikrinama nacionalinių biudžetų konvergencija su BSP fondais. Negalima daryti jokių politiniais sumetimais grindžiamų pakeitimų ar nuolaidų. Palaikydami stiprią mokslinių tyrimų politiką, turime sutelkti visas priemones ir išteklius, ypač mokslo ir kokybiško mokymo ir švietimo plėtros srityje, kad būtų išlaikytas pažangių pramonės įmonių konkurencingumas mūsų valstybėse narėse, ypač strateginiuose sektoriuose, tokiuose kaip aeronautika, automobilių, farmacijos ir chemijos pramonė.

Ar ekonomikos augimo pakanka, siekiant visų šalies gyventojų gerovės? Lietuvos banko ekspertai prognozuoja, kad, praėjus beveik ketvirčiui amžiaus, Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo lygis galėtų pasiekti ES vidurkį.

Dokumentas ekonomikos augimo tema

Ar tikrai Lietuva gali pasiekti ES gyvenimo lygį, ir ar ekonomikos augimas gali užtikrinti visų šalies gyventojų gerovę? Kalba Lietuvos socialinių tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr.

Valstybes augimo augimas Ar elemento dydis priklauso nuo kojos dydzio

Ar tikrai, Jūsų nuomone, Lietuva po 22 metų turi galimybę pasiekti ES gyvenimo lygį, jeigu Lietuvos ir ES ūkis augs panašiai kaip pastarąjį dešimtmetį? Prognozes visada reikia vertinti atsargiai, kadangi, tai, Valstybes augimo augimas Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo lygis po 22 metų pasieks ES vidurkį, priklauso nuo daugelio ekonominių, demografinių bei socialinių veiksnių. Kokie būtų pagrindiniai veiksniai, gal galite trumpai paminėti?

Suprantama, kad sukuriamo nacionalinio Valstybes augimo augimas dydis ir kartu ekonomikos augimas priklauso nuo darbo jėgos, kurią lemia demografiniai procesai gimstamumas, mirtingumas bei migracija. Senėjant visuomenei bei mažėjant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui, Valstybes augimo augimas vis sudėtingiau išlaikyti spartų ekonomikos augimo lygį.

Pagal naują prognozę projektuos biudžetą

Sukuriamas nacionalinio produkto dydis lygiai taip pat priklauso ir nuo gyventojų ekonominio aktyvumo bei jų galimybių įsitraukti į darbo rinką. Kuo didesnis nedarbo lygis šalyje, tuo sunkiau užtikrinti tvarų ekonomikos augimą. Ir dar galima paminėti begalę kitų veiksnių, kurie turi įtakos šalies ekonominiam augimui — eksporto bei importo santykis, gyventojų vartojimo lygis, investicijų lygis ir kt.

Tačiau šiame kontekste aš labiau norėčiau pakreipti diskusiją į tai, ar apskritai ekonomikos augimas savaime garantuoja, kad visų šalies gyventojų gerovė kils bei visų ar bent didžiosios dalies gyventojų pajamos augs.

ZEITGEIST: MOVING FORWARD - OFFICIAL RELEASE - 2011

Mano atsakymas būtų — ne. Jūsų nuomone, vien tik ekonomikos augimo nepakanka, kad užtikrintume visų šalies gyventojų gerovę?

Valstybes augimo augimas Ar kremas veikia siekiant padidinti nari

Be abejo, niekas neprieštaraus, kad be ekonomikos augimo šalies gerovės augimas yra neįmanomas. Tačiau turime atkreipti dėmesį, kad ekonomikos augimas mums yra svarbus tiek, kiek jis Valstybes augimo augimas mūsų visų gerovei.

Valstybes augimo augimas Vaizdo pamokos Padidinkite nario atsisiuntima

Svarbu ne tik sukuriamo nacionalinio produkto dydis, bet ir tai, kaip jis yra paskirstomas visuomenės nariams. Kaip rodo tyrimai, ekonomikos augimo galimybėmis geriausiai pasinaudoja aukščiausias pajamas gaunantys gyventojai, tuo tarpu mažas pajamas gaunantiems visuomenės nariams ekonomikos augimas neretai atneša kur kas mažiau naudos, jeigu jais nepasirūpina valstybė. Tai ar ekonomikos augimas gali sumažinti skurdą šalyje?

Pagal naują prognozę projektuos biudžetą Remiantis atnaujintu ekonominės raidos scenarijumi bus atnaujintas m. Eur išlaidų, susijusių su pandemijos valdymu ir įsipareigojimais pensininkams, medikams ir savivaldybėms, kurias pamiršo įtraukti nueinanti Sauliaus Skvernelio Vyriausybė.

Pastaruosius keletą dešimtmečių moksliniuose tyrimuose svarbią vietą užėmė studijos, nagrinėjančios, kiek ekonomikos augimas prisideda prie skurdo mažinimo. Daugelis tyrimų autorių daro išvadą, kad ekonomikos augimas yra vienas svarbiausių veiksnių, prisidedančių prie skurdo mažinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo. Nepaisant ekonomikos augimo svarbos, daugelyje studijų pabrėžiama, kad ekonomikos augimas pats savaime neužtikrina skurdo mažėjimo ir tam reikalingos papildomos šalies Vyriausybės pastangos.

Valstybes augimo augimas Isvaizda ir varpos dydziai

Maža to, yra įrodyta, kad kuo ekonominė nelygybė šalyje yra didesnė, tuo ekonomikos augimas turi mažiau teigiamos įtakos, mažinant gyventojų skurdą.

EPA nuotrauka Kaip žinome, Lietuvoje pajamų nelygybė yra itin didelė, taigi ką tokiu atveju reikėtų daryti, kad galima būtų sumažinti skurdą ir pasiekti aukštesnę gyvenimo kokybę šalyje?

EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Taip, pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje pajamų nelygybė išlieka viena didžiausių. Lietuvoje beveik 7 procentiniais punktais viršijo ES vidurkį.

Esant tokiai situacijai, ypatinga svarba tenka šalies Vyriausybės socialinėms išlaidoms, ir ypač socialinės apsaugos išlaidoms. Tyrimai rodo, kad tarp skurdo rizikos lygio ir socialinių išlaidų lygio yra stiprus neigiamas koreliacinis ryšys. Tai reiškia, kad šalyse, kuriose socialinės išlaidos didesnės, skurdo rizikos lygis paprastai yra mažesnis.

Kalbant apie socialinės apsaugos išlaidas, reikia pažymėti, kad jos Lietuvoje yra vienos mažiausių ES. Vyriausybės Valstybes augimo augimas, skirtos socialinei apsaugai, Lietuvoje sudarė 11,2 proc.

Valstybes augimo augimas Rodyti pratimus, kaip spusteleti narys

Socialinės apsaugos išlaidos gali būti įvairios. Kokios Valstybes augimo augimas labiausiai galėtų sumažinti skurdo lygį šalyje?

Valstybes augimo augimas Medicinos augimas

Krutuliene atlikome tyrimą, kurio metu nustatėme, kad socialinės atskirties išlaidos leidžia reikšmingiausiai sumažinti skurdo rizikos lygį. Net ir nedidelis socialinės atskirties išlaidų padidėjimas gana žymiai sumažina skurdo rizikos lygį šalyje.

Finansų ministerija apkarpė 2021 m. BVP augimo prognozę iki 2,8%

Kokias konkrečias išlaidas turite omenyje? Socialinės atskirties išlaidos — tai namų ūkiams skiriamos tikslinės išmokos, dažniausiai mokamos iš savivaldybių biudžeto ar per įvairias socialinės apsaugos schemas, kurios apima minimalių asmens poreikiams tenkinti reikalingų pajamų palaikymą, reabilitacijos išmokas alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis piktnaudžiaujantiems asmenims ir kitas įvairias išmokas išskyrus sveikatos priežiūros paslaugas.

Lietuvoje, be kitų išmokų, į šią kategoriją patenka socialinė pašalpa, kurios dydis vienam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų vienam gyventojui Eur ir vidutinių vieno asmens pajamų per mėnesį. Kokios dar Vyriausybės priemonės yra svarbios, siekiant aukštesnės visų gyventojų gerovės?

Be abejo, Valstybes augimo augimas paminėti ir viešojo sektoriaus darbuotojus, kurių darbo užmokestis priklauso nuo iš valstybės ir savivaldybių biudžetų skiriamų lėšų.

Dalintis straipsniu

Kadangi minėtiems darbuotojams darbo užmokestį nustato Vyriausybė, ekonomikos augimas šiuo atveju yra svarbus, tačiau savaime jis neturės didelės įtakos. Vyriausybės pareiga yra užtikrinti, kad darbo užmokestis viešajame sektoriuje neatsiliktų nuo darbo užmokesčio privačiame sektoriuje. Tik tolygiai paskirstę ekonomikos augimo naudą, galėsime tikėtis, kad ekonomikos augimas iš tiesų tarnaus visų šalies gyventojų gerovei.

Teksto autorė — Lietuvos socialinių tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rasa Miežienė Sankirtos.