Padidejes valstybes pasekme ir kainos

O priežastis susijusi su didėjančiais atlyginimais. Taigi likę čia turi būti motyvuojami, o vienas kertinių motyvatorių — didesnis atlyginimas. Pareiškėjo abejonės dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai ir įstatymų nuostatoms grindžiamos tuo, kad Nuostatų 49 punkte m. Šie pirkėjo nuostoliai negali būti reikšmingesni nei nukentėjusios šalies valstybės patirti nuostoliai dėl neįvykusio privatizavimo — turėtos išlaidos, susijusios su turto pardavimu, turto vertės pokytis, negautos pajamos ir pan. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai rekomenduota atlikti atitinkamus metodikos ir kontrolės sistemos pakeitimus, kurie leistų efektyviau vykdyti jai priskirtas reguliavimo funkcijas, įvertinti įmonių investicijų naudingumą ir veiklos išlaidų pagrįstumą, kontroliuoti valstybės reguliuojamų kainų ir tarifų taikymą.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia: raginti prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką; skatinti kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę; kurstyti karą ar neapykantą, tyčiotis, niekinti, kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu; platinti, propaguoti ar reklamuoti pornografiją, taip pat propaguoti ir ar reklamuoti seksualines paslaugas, lytinius iškrypimus; propaguoti ir ar reklamuoti žalingus įpročius ir narkotines ar psichotropines medžiagas.

Kaip laikino nario dydis

Draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą. Draudžiama skleisti informaciją, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui. Už paskelbtą komentarą atsako jį paskelbęs skaitytojas, kuris dėl jo turinio gali būti patrauktas baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Geras varpos dydis

Komentare mes tiesiogiai nerodome komentaro autoriaus IP adreso, tačiau jis gali būti perduotas teisėsaugos institucijoms LR įstatymuose nustatyta tvarka.