Malda uz nario,

Mokyk mus mylėti Tave labiau už visus žemės turtus, džiaugsmus ir malonumus. Amen Šv.

Kovo 6 d.

Ateik, šventoji tvirtumo Dvasia, sutvirtink kiekvieną gerą mūsų pastangą. Sustiprink silpnas mūsų jėgas, suteik drąsos kovoje su kliūtimis siekiant tobulumo, kad nebūtume atskirti nuo Tavęs, mūsų Dievo, nuo paties didžiausio Gėrio ir Grožio.

Ateik, šventoji pažinimo Dvasia, kad suprastume dangaus Tėvo valią.

Parodyk tikrąją dalykų vertę ir padėk, kad viskuo naudotumės vien Tavo garbei ir savo Malda uz nario, kad pro viską matytume ir Tavo atpildą amžinybėje. Ateik, šventoji maldingumo Dvasia, užvaldyk mūsų širdis, palenk jas tikėti Tavo meile, kad visa širdimi ieškotume Tavęs ir rastume Tave, savo tikrąjį džiaugsmą. Ateik, šventoji Dievo pagarbos ir baimės Dvasia, perimk visą mūsų esybę, kad visuomet turėtume prieš akis Tavo teismą ir vengtume visko, kas Tave įžeidžia, — kad taptume verti pasirodyti Tavo dieviškos didybės akivaizdoje ir dalyvauti Tavo begalinėje laimėje.

Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais prašykime atsivertimo tiems, kurie dalyvauja nusikalstamoje veikloje.

Padidejo 10 cm

Švęsdami Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų atminkime, kad tikėjimas tampa vaisingas, kai jį lydi darbai. Ne tik prisiminkime vieni kitus maldoje, bet ir darykime gailestingumo darbus kūnui: išalkusį pavalgydinkime, ištroškusį pagirdykime, nuogą aprenkime, keleivį priimkime, ligonį slaugykime, kalinį aplankykime ir mirusį palaidokime.

  • Kovo 6 d. – malda už lietuvius pasaulyje - himeja.lt
  • Казалось весьма правдоподобным, что ему вновь потребуется прибегнуть к этому методу.
  • Умолял .

Neužmirškime ir gailestingumo darbų sielai: nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones, melstis už gyvus ir mirusius. Tegul įvairiose šalyse gyvenančių lietuvių gailestingumo darbai būna tokie: stiprinti išskirtus šeimos narius, tinkamai padėti visiems šalia gyvenantiems ir atvykstantiems tautiečiams, juos svetingai priimti, jais pasirūpinti.

Nario matmenys Nuotrauka nuo 18 stebejimo

Pasirenkime Maldos sekmadieniui sutelkdami parapijos bendruomenę, maldos grupeles, veiklos būrelius, visuomenines organizacijas, vietos lietuvių bendruomenę, diplomatinių atstovybių darbuotojus. Galima paskatinti bendruomenės narius atpažinti, kokie gailestingumo darbai reikalingi atvykstantiems ar greta esantiems tautiečiams, ir jiems padėti. Eucharistijos šventimą giesme lydėjo studentų grupė.

Šeima, nusprendusi atkurti savo namų bažnyčią, pirmiausia, pasitardama tarpusavyje, suranda maldos vietą, kur visada vyks malda. Tai gali būti, pvz. Gali būti ir kita tam reikalui tinkama vieta. Svarbu maldos vietos nekaitalioti. Maldos laikas.

Šventosios Dvasios veikimas taip pat yra vienybės patirtis, kai nėra svetimų, o visi yra savi, broliai ir seserys. Tai Šventosios Dvasios veikimo ženklas.

2 dydzio nariai

Uždek mūsų vincentietišką šeimą vienybės, paprastumo, kuklumo ir meilės ugnimi, kuria degė šventasis Vincentas Paulietis. Sustiprink mus, kad mes, ištikimi šioms vertybėms, gerėtumės Tavimi ir tarnautume Tau per vargstančius, ir vieną dieną susitiktume su Tavimi ir su jais Tavo karalystėje.

Amen Šv.

Mes meldžame kad pamatytume Tave, mūsų visus mylintis Dieve, kiekviename mūsų sutiktame benamyje ir vargstančiame. Leisk mums padaryti viską kas mūsų jėgoms, kad padėtume kiekvienam atskleisti savo galimybes, kad jie patirtų gyvenimo pilnatvę. Mes dėkojame Tau už daugybę džiaugsmų ir palaiminimų mūsų gyvenime, ypač Už mūsų šeimas ir draugus.

  • KAUNO ARKIVYSKUPIJA. Įvykiai ir kronika
  • Akademinės bendruomenės nariai meldėsi už mirusiuosius 11 08 Paskelbta: Nuotraukos — Simonos Aleksynaitės Baigiantis Vėlinių aštuondieniui, lapkričio 8 d.
  • Šv. Vincento Pauliečio bendruomenė
  • Nuo tuščio smalsumo ir tingumo Nuo neskaisčių polinkių Nuo per didelio pasitikėjimo savimi Nuo nusiminimo ir vilties netekimo Nuo prieštaravimo pažintai tiesai Nuo kietos ir atgailai nerangios širdies Teismo dieną Mes nusidėjėliai, meldžiam Tave, išklausyk mus!
  • himeja.lt Teminiai puslapiai

Padėk mums būti maloniems ir dėmesingiems visiems kuriuos sutinkame Ir lai mes būname paslaugūs ir malonūs visiems kurie ateina į mūsų Centrą. Mes medžiame už visus kuriems šiandien reikia Tavo meilės.

Preparatai, prisidedantys prie nario

Vincento Pauliečio bendruomenės nariu.