Nario dydis veikia koncepcija,

Vertėtų žinoti, kad mažosios bendrijos buhalterinė apskaita tik kai kuriais atvejais yra paprastesnė nei UAB. Kadangi mažosios bendrijos steigėjais ir nariais gali būti tik fiziniai asmenys, tai riboja galimybes vystant verslą pritraukti investuotojų — juridinių asmenų. Informaciją apie paramą viešins Statistikos departamentas Vyriausybė pritarė ir kitam EIM pasiūlymui — įpareigoti atsakingas institucijas per 5 darbo dienas nuo pagalbos suteikimo pateikti duomenis Lietuvos statistikos departamentui. Mažąją bendriją gali steigti ar esant poreikiui, veiklos vykdymo eigoje įtraukti ir daugiau narių, bet iš viso — ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų gali būti ir vienas steigėjas. Taip pat yra galimybė savanoriškai pasitraukti iš verslo, atsiimant savo įnašą arba galima parduoti ar kitaip perleisti nario teises kitiems asmenims. Statistikos departamentas gaus informaciją apie gavėją, pagalbos sumą, skyrimo datą, pagalbos priemonės pavadinimą ir pagalbos gavėjo ekonominės veiklos rūšies numerį.

Į paramą galės pretenduoti tos įmonės, kurių veikla įtraukta į ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.

Nario dydis veikia koncepcija

Iki šiol eurų paramą galėjo gauti tik naujai įsteigtos pajamų negavusios įmonės — kurios buvo įsteigtos nuo m. Reikalaujama, kad įmonė, kuri kreipiasi, sausio 1 dieną ir kreipimosi metu turėtų bent vieną darbuotoją.

Pareiškėjas negali būti reorganizuojamas, bankrutuojantis, likviduojamas ar kitaip pertvarkomas, turi atitikti minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus. Taip pat įmonė turi būti pateikusi juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų už metus rinkinį.

Nario dydis veikia koncepcija

Tikrinama, ar įmonė nebuvo laikoma patiriančia sunkumų iki paskelbiant karantiną. Ministerijos atstovai paaiškino, kad subsidijų skyrimo aprašas bus patikslintas nurodant, kad seniau, iki įsteigti pareiškėjai, turės būti sumokėję GPM už metus, taip pat papildyta bus reikalavimu, kad iki m.

Pagal pirmąjį paramos paketą verslui numatyta skirti mln.

Nario dydis veikia koncepcija

Ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės komentaras Praėjusią savaitę ministrė susitiko su Valstybinės mokesčių inspekcijos, Lietuvos verslo paramos agentūros vadovais, ir tikino, kad paramos dalijimo tempai netenkina. Bendrijos nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas mažosios bendrijos prievoles. Mažoji bendrija gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą.

Nario dydis veikia koncepcija

Mažąją bendriją gali steigti ar esant poreikiui, veiklos vykdymo eigoje įtraukti ir daugiau narių, bet iš viso — ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų gali būti ir vienas steigėjas. Taip pat yra galimybė savanoriškai pasitraukti iš verslo, atsiimant savo įnašą arba galima parduoti ar kitaip perleisti nario teises kitiems asmenims.

Mažoji bendrija gali būti steigiama elektroniniu būdu naudojant pavyzdinius steigimo dokumentus per Registrų centro savitarnos sistemą. Prieš pradedant juridinio asmens steigimą, būtina rezervuoti pavadinimą.

Nario dydis veikia koncepcija

Nors mažojoje bendrijoje ir nereikalaujama turėti minimalų įstatinį kapitalą, mažosios bendrijos nariai moka įnašus jų dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi narių susirinkimeo mažosios bendrijos pelnas skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui galima numatyti ir kitokią pelno skirstymo tvarką. Kadangi mažosios bendrijos steigėjais ir nariais gali būti tik fiziniai asmenys, tai riboja galimybes vystant verslą pritraukti investuotojų — juridinių asmenų.

Nario dydis veikia koncepcija